Dyrektor szkoły może przesunąć datę rozpoczęcia roku szkolnego

Autor: Wysocka Marta
Data: 05-08-2015 r.

Dyrektor szkoły może zadecydować o rozpoczęciu roku szkolnego w późniejszym terminie niż 1 września, jeżeli prowadzone w szkole prace remontowe wydłużają się i nie można zapewnić uczniom pełnego bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom przebywający na terenie szkoły wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły (§2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa publicznych szkołach i placówkach). W związku z tym – jeżeli okaże się, że prowadzone w placówce prace remontowe nie zostaną zakończone do końca wakacji, a ich wykonywanie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor szkoły powinien rozważyć przesunięcie daty rozpoczęcia roku szkolnego o kilka dni. Zgodę na takie działanie musi wyrazić organ prowadzący

Dyrektor może zmienić termin w porozumieniu z organem prowadzącym

Przesunięcie terminu rozpoczęcia roku szkolnego w szkole jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego, pod warunkiem jednak, że wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych zostaną odpracowane w soboty. Zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia – w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania ich w dni, które w zwyczajnych okolicznościach byłyby dniami wolnymi.

Informacja dla rodziców i zapewnienie opieki

Przesunięcie daty rozpoczęcia roku szkolnego nie zwalnia dyrektora z obowiązku zapewnienia opieki dla uczniów. W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się także poinformowanie rodziców i opiekunów o możliwości pozostawienia dziecka pod opieką szkoły w czasie, gdy nie będą odbywały się zajęcia(§6a rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego).

Przesunięcie rozpoczęcia roku szkolnego powinno być ostatecznością

Przed podjęciem decyzji o zmianie daty rozpoczęcia zajęć dydaktycznych dyrektor szkoły powinien upewnić się, że nie istnieje możliwość innego rozwiązania problemu – np. polegającego na wyłączeniu części obiektu z użytkowania do czasu zakończenia remontu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37654 )
Array ( [docId] => 37654 )

Array ( [docId] => 37654 )