Nieprawidłowo prowadzone dokumenty w szkole mogą oznaczać zwrot dotacji

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 11-07-2015 r.

Dyrektor szkoły niepublicznej dla dorosłych ma obowiązek zadbać, aby dokumentacja potwierdzająca obecność słuchaczy była prowadzona zgodnie z przepisami. Jeżeli dokumenty w szkole nie będą dowodziły, że słuchacze uczestniczyli w zajęciach, dyrektor szkoły zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla szkół niepubliczne szkoły dla dorosłych otrzymują dotacje z budżetu powiatu na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych w danym miesiącu. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach (art. 90 ust. 3 ustawa o systemie oświaty).

Jeżeli tego typu dokumenty w szkole nie są sporządzane – dyrektor szkoły jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji.

Dyrektor szkoły musi zwrócić nienależnie pobraną dotację

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do wykorzystywania dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z jej przeznaczeniem. Ustawa o finansach publicznych nakłada na niego obowiązek zwrotu otrzymanych środków jeżeli:

  • zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
  • zostaną pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

(art. 252 ustawa o finansach publicznych)

Jeżeli dokumenty w szkolenie dowodzą, że uczniowie i słuchacze uczestniczyli w wymaganej ilości zajęć, to stwierdza się, iż dyrektor szkoły pobrał dotację nienależną i jest zobowiązany do jej zwrócenia.

Zasady uznania obecności zostały określone precyzyjnie

W związku z tym, że ustawa o systemie oświaty precyzyjnie wskazuje, w jaki sposób słuchacze potwierdzają obecność na zajęciach. W związku z tym wewnętrznie obowiązujące dokumenty w szkole nie powinny wprowadzać innych zasad. Norma, jaką wprowadza ustawa o systemie oświaty ma charakter bezwzględnie obowiązujący, dlatego jej naruszenie stanowi podstawę do nieuznania przekazanej dotacji za należną.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37508 )
Array ( [docId] => 37508 )