Dyrektor szkoły może zadecydować o odwołaniu zajęć z powodu mrozów

Data: 29-01-2014 r.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla uczniów i dla nauczycieli. W związku z tym dyrektor szkoły może zadecydować o zawieszeniu zajęć lekcyjnych, jeżeli w ciągu dwóch kolejnych dni temperatura wynosi poniżej -15 stopni Celsjusza. Zawieszone zajęcia trzeba będzie jednak odpracować.

Silne mrozy mogą poważnie utrudnić pracę nauczycielom i uczniom, dlatego w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może zadecydować o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, jeżeli uzna że zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli może być zagrożone. Taka decyzja jest podejmowana zwykle w dwóch sytuacjach – kiedy temperatura w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia nie spada poniżej 18 stopni Celsjusza oraz gdy temperatura na zewnątrz od co najmniej dwóch dni wynosi - 15 stopni lub mniej.

Niska temperatura wewnątrz budynku

Dyrektor szkoły odwołuje zajęcia, kiedy temperatura wewnątrz budynku wynosi mniej niż 18 stopni Celsjusza , określa przy tym przewidywany czas tego zawieszenia. Jeżeli okres w którym nie będą odbywały się zajęcia jest dłuższy niż dyrektor szkoły przewidywał początkowo, musi zawiadomić o jego wydłużeniu organ prowadzący (§17 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Jeżeli jednak istnieje możliwość przeniesienia zajęć do innych pomieszczeń niż zakłada to plan zajęć, to dyrektor szkoły powinien rozważyć taką ewentualność – dla nauczycieli i uczniów będzie to szansa na uniknięcie odrabiania zajęć w soboty. W sytuacji gdy takiej możliwości nie ma – obowiązki dyrektora szkoły zakładają odwołanie zajęć, gdyż przebywanie w niskiej temperaturze stanowi zagrożenie zdrowia dla uczniów oraz dla nauczycieli.

Temperatura na zewnątrz budynku

Kiedy temperatura powietrza na zewnątrz od dwóch dni wynosi -15 stopni albo gdy mróz jest jeszcze silniejszy, dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia (§ 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Co ważne, odwołanie lekcji w takim przypadku nie wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, jeżeli temperatura w budynku jest zgodna z normą. Jeżeli jednak dyrektor uzna, że ze względu na silny mróz dotarcie do szkoły jest zagrożeniem dla uczniów i dla nauczycieli, musi uzyskać zgodę organu prowadzącego. Jeżeli nie zostanie ona wydana – zajęcia będą odbywały się planowo.

Wynagrodzenie dla nauczycieli za czas gotowości do pracy

Ważną informacją dla nauczycieli jest to, że w sytuacji gdy dyrektor szkoły zawiesi zajęcia, to znajdują się oni w stanie gotowości do pracy, za co przysługuje im wynagrodzenie. Za czas tzw. przestoju należy się bowiem wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania (zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela z dodatkami) – wskazuje na to art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Wynagrodzenie nauczyciela za czas gotowości do pracy nie będzie jednak uwzględniało wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub doraźne zastępstwa, ponieważ to jest wypłacone wyłącznie w przypadku rzeczywistego ich zrealizowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

6 procedur kadrowych przydatnych po zmianie przepisów o umowach terminowych

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33441 )
Array ( [docId] => 33441 )

Array ( [docId] => 33441 )