Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w szkołach

Data: 27-01-2014 r.

Problemy związane z korzystaniem z telefonów komórkowych przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych i na przerwach ma większość szkół. Używanie telefonów komórkowych jest regulowane przez dyrektorów szkół w różnych sposób. Podstawy prawne do takich uregulowań dają przepisy dotyczące statutów szkół oraz bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Przyjęte w szkole zasady powinni respektować także nauczyciele.

Jak uczniowie korzystają najczęściej z telefonu komórkowego

Z badania przeprowadzonego w 2011 roku w ramach kampanii społecznej Uwaga! Fonoholizm wynika, że co trzeci nastolatek (36%) nie wyobraża sobie dnia bez telefonu komórkowego. Podstawowa funkcja komórki, jaką jest codzienna komunikacja i wymiana informacji, odchodzi na drugi plan. Ponad połowa (56%) badanej młodzieży nie zgadza się z poglądem, że telefon komórkowy mógłby dla nich nie istnieć i że lepiej byłoby spotykać się z ludźmi i rozmawiać osobiście. Badania pokazały, że w badanej grupie uczniów

  • 65% korzysta z telefonu komórkowego codziennie,
  • 60% używa telefonu podczas lekcji,
  • 44% wykorzystuje telefon podczas rodzinnych posiłków,
  • 28% używa telefonu w kinie lub w teatrze,
  • 18% korzysta z telefonu w trakcie sprawdzianów i klasówek.
 

Dla 68% badanych nastolatków telefon komórkowy jest także bardzo ważnym źródłem rozrywki i utrzymywania kontaktów towarzyskich. Tyle samo traktuje telefon jako niezbędne narzędzie, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Najczęściej wykorzystywane funkcje aparatów mobilnych to:

  • słuchanie muzyki (65%),
  • rozmowy (70%),
  • SMS-y (76%)
  • zdjęcia i filmy (92%).

Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie w sprawie korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

W takiej sytuacji niezbędne są działania dyrektora zmierzające do uporządkowania zasad korzystania z telefonów na terenie szkoły. Po osiągnięciu porozumienia z członkami społeczności szkolnej - po debatach i konsultacjach - dyrektor wprowadza zasady na drodze zarządzenia (Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie warunków korzystania przez uczniów i nauczycieli na terenie szkoły z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych).

Podstawą prawną są w tym przypadku art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół, a także statutu szkoły.

Nauczyciel nie korzysta z telefonu podczas lekcji

Aby móc skutecznie egzekwować od uczniów zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole, nauczyciele także powinni być zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z zarządzenia dyrektora. Przede wszystkim, podobnie jak uczniowie, nie powinni korzystać z telefonu podczas zajęć. Ważny jest tutaj osobisty przykład nauczyciela.

Absolutnie niedopuszczalne jest wnoszenie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na egzaminy – wynika to z obowiązujących przepisów. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Ograniczenia w korzystaniu z telefonów w szkole mają swoje uzasadnienie

Podejmowane przez szkołę działania ograniczające używanie w szkole urządzeń mobilnych wynikają z zagrożeń, na jakie narażona jest młodzież w dobie błyskawicznego rozwoju technologicznego mediów elektronicznych. Ponadto nieustanny kontakt z urządzeniem mobilnym poważnie zaburza proces nauczania - ponad połowa uczniów korzysta z telefonów podczas zajęć, a co piąty podczas sprawdzianów i klasówek. Pojawiają się nawet sygnały, że przed maturami mnożą się oferty elektronicznego „wsparcia” podczas egzaminów. Wewnątrzszkolne regulacje są zatem szczególnie uzasadnione.

Krystyna Bugajna, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Marianowie, doradca metodyczny w PODN w Stargardzie Szczecińskim


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33438 )
Array ( [docId] => 33438 )