Dyrektor szkoły niepublicznej nie musi sporządzać arkusza organizacji szkoły

Data: 12-05-2015 r.

Dyrektor szkoły niepublicznej nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za brak arkusza organizacji szkoły. W przypadku placówki niepublicznej podstawą organizacji nauczania jest statut – dyrektor może sporządzić arkusz, ale nie ma takiego obowiązku. Ustawa o systemie oświaty nakłada taki obowiązek tylko na dyrektorów publicznych placówek oświatowych.

Ustawa o systemie oświaty, do przepisów której stosują się dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek, nie nakłada bezwzględnego obowiązku sporządzania arkusza organizacji szkoły – takiego obowiązku nie przewiduje się dla dyrektora szkoły niepublicznej. Arkusz organizacji szkoły może, ale nie musi stanowić podstawę organizacji pracy placówki niepublicznej – według ustawy o systemie oświaty w placówkach tych konieczne jest jedynie opracowanie statutu (art. 82 ust. 2 pkt 4 ustawa o systemie oświaty).

Podstawą działania szkoły  niepublicznej jest statut

Dyrektor szkoły prowadzący placówkę niepubliczną za podstawę jej działania traktuje statut nadany przez osobę prowadzącą. Statut musi nuć zgodny z wykazem treści, na który wskazuje ustawa o systemie oświaty w art. 84 ust. 2, choć może oczywiście zawierać także regulacje wykraczające poza katalog wskazany w ustawie.

Ustawa o systemie oświaty nie nakłada na dyrektora szkoły niepublicznej obowiązku sporządzania arkusza organizacji placówki, który należy złożyć do organu prowadzącego. W związku z tym dyrektor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za to, że nie sporządził i nie przedłożył arkusza organizacji szkoły.

Arkusz organizacji szkoły ułatwia pracę placówki

W wielu szkołach niepublicznych arkusz organizacji szkoły sporządza się ze względu na praktyczne korzyści płynące z jego złożenia do organu prowadzącego. Dyrektor szkoły niepublicznej może złożyć taki arkusz w tym samym terminie, co dyrektor szkoły publicznej. Arkusz organizacji szkoły zostanie zatwierdzony przez organ prowadzący w terminie do 30 maja.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37140 )
Array ( [docId] => 37140 )

Array ( [docId] => 37140 )