Dyrektor szkoły przekazuje swojemu następcy wszystkie dokumenty

Data: 22-10-2013 r.

Dyrektor szkoły ustępujący ze stanowiska powinien udostępnić następcy wszystkie dokumenty w szkole. Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje go do zapewnienia prawidłowej pracy placówki, a przekazanie dokumentów jest z tym ściśle związane.

Prawo oświatowe nie przewiduje zasad, na podstawie których przekazywane są gromadzone dokumenty w szkole, kiedy dyrektor szkoły ustępuje ze stanowiska. Niewątpliwie jednak ma on obowiązek zadbać, aby jego następca w dniu rozpoczęcia pracy miał dostęp do wszystkich danych dotyczących funkcjonowania placówki.

Dyrektor szkoły przekazuje wszystkie dokumenty, w tym elektroniczne

Współczesna szkoła funkcjonuje w skomputeryzowanym środowisku, co oznacza że niektóre dokumenty w szkole gromadzone są w wersji elektronicznej. Dyrektor szkoły ustępując ze stanowiska powinien zadbać, aby nowy dyrektor uzyskał dostęp do nich w dniu przejmowania stanowiska. Nowy dyrektor szkoły musi mieć więc możliwość korzystania z zasobów elektronicznych, co może wymagać przekazania mu loginów i haseł dostępu.

Ustawa o systemie oświaty nie określa zasad przekazania stanowiska

Brak regulacji dotyczących przekazywania stanowiska nie oznacza, że dyrektor szkoły nie musi kontaktować się z następcą w celu zapoznania go z dokumentami funkcjonującymi w prowadzonej placówce. Zważywszy na fakt, że ustawa o systemie oświaty obliguje do dbania o prawidłowe funkcjonowanie placówki, należy uznać, że dyrektor szkoły musi zapewnić ciągłość realizowanych zadań statutowych (art. 39 ustawa o systemie oświaty). To z kolei wiąże się z obowiązkiem wdrożenia nowego dyrektora w obowiązki i zapoznania z tym, jakie dokumenty w szkole powinien znać.

Obowiązujące dokumenty w szkole powinny zostać przekazane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jeżeli z jakiegoś powodu tego zaniechał, utrudnia nowemu dyrektorowi szkoły prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30323 )
Array ( [docId] => 30323 )