Trening ewakuacji w szkole w szkole najpóźniej do 30 listopada

Data: 11-10-2013 r.

Niezbędnym zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa jest systematyczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w szkole. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Celem próbnych ewakuacji jest sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami. Sprawdzamy aktualne przepisy i procedury prowadzenia ewakuacji w szkole/placówce

Częstotliwość próbnych ewakuacji

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać − co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Pierwsza ewakuacja do końca listopada każdego roku szkolnego

Każda szkoła i każde przedszkole, do którego przyjęto w nowym roku szkolnym więcej niż 50 nowych uczniów lub pracowników łącznie – zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej jednej ewakuacji próbnej w roku. Pierwsza z nich ma się odbyć przed upływem trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Oznacza to, że pierwsza ewakuacja musi się odbyć w terminie od 1 września do 30 listopada.

Ewakuacja w przedszkolu i młodszych klasach szkoły

Jeśli ewakuacji mają podlegać dzieci młodsze – dobrze jest zadbać, aby próbna ewakuacja odbyła się w ciepły dzień, a przynajmniej nie podczas deszczu i zimna. Ewakuacja wymaga bowiem opuszczenia budynku, nie ma czasu na zbieganie do szatni i ubieranie się. Należy więc ta zaplanować termin treningu ewakuacyjnego, aby nie narażać dzieci na przeziębienie.

Należy wypróbować wszystkie warianty opuszczenia budynku

Jeśli istnieją różne możliwości sposobów opuszczania szkoły – najlepiej przeprowadzić ewakuację np. dwukrotnie, mierząc czas trwania opuszczania budynku. Najważniejsze jest bezpieczne wyjście ze szkoły w razie zagrożenia wszystkich uczniów i pracowników, a o tym zadecyduje czas trwania wychodzenia z niej. Mierząc czas trwania ewakuacji, będzie można zdecydować, który sposób jest skuteczniejszy.


Tagi: ewakuacja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30318 )
Array ( [docId] => 30318 )

Array ( [docId] => 30318 )