Dyrektor zmieni arkusz organizacji szkoły przez aneks

Data: 16-04-2013 r.

Dyrektor szkoły do końca kwietnia musi złożyć do organu prowadzącego arkusz organizacji szkoły, który będzie obowiązywał w nowym roku szkolnym. Jeżeli po zatwierdzeniu pojawi się konieczność wprowadzenia zmian – dyrektor szkoły musi przedłożyć organowi prowadzącemu aneks.

Katalog sytuacji wymuszających wprowadzenie zmian do arkusza organizacji szkoły jest szeroki. Plan pracy szkoły nie powinien się jednak zmieniać, dlatego niekiedy dyrektor szkoły musi zmodyfikować zatwierdzony już arkusz. Decyzje, jakie podejmie dyrektor szkoły mogą wynikać z innych niż oczekiwano wyników rekrutacji lub konieczności uzupełnienia wakatów. Arkusz organizacji szkoły może być więc zmieniony zarówno przed 1 września, jak również w trakcie roku szkolnego. Celem zmian jest dążenie do zrealizowania planu pracy szkoły.

Zmiany do arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły wprowadza aneksem

Zatwierdzony arkusz organizacji szkoły może zostać zmieniony za pomocą aneksu, który zostanie przedłożony do zaopiniowania i zatwierdzenia organowi prowadzącemu szkołę. W aneksie dyrektor szkoły wskazuje zmiany, jakim ulec ma arkusz organizacji szkoły oraz uzasadnia, jak wpływają one na plan pracy szkoły. Aneks zmieniający arkusz organizacji szkoły powinien zawierać też załączniki wskazujące na regulacje prawne pozwalające wprowadzić modyfikacje. Szczegółowe wytyczne dotyczące formy oraz składników aneksu zmieniającego arkusz organizacji szkoły określa organ prowadzący szkołę.

 

Dyrektor szkoły nie zawsze aneksuje arkusz organizacji szkoły

Warto zaznaczyć, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku aneksowania wszystkich zmian w organizacji pracy placówki na dany rok. Arkusz organizacji szkoły nie wymaga aneksu np. w razie przydzielenia nauczycielowi godzin doraźnych zastępstw, jednak – jeżeli nieobecność któregoś z nauczycieli wymusza zatrudnienia nowej osoby na zastępstwo – dyrektor szkoły ma obowiązek zgłosić zmianę do organu prowadzącego.

Podstawa prawna:

  • art. 5c pkt 3 i art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Ewa Trojanowska, nauczyciel dyplomowany


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30223 )
Array ( [docId] => 30223 )

Array ( [docId] => 30223 )