Konieczna zgoda rodziców na wyjazd dziecka na zieloną szkołę

Data: 16-04-2013 r.

Dyrektor szkoły wyciągnie konsekwencje wobec nauczycieli, którzy zgodzili się na udział w zielonej szkole ucznia, który nie doręczył pisemnej zgody rodziców. Tego rodzaju dokumenty w szkole powinny być włączone do dokumentacji wycieczki. Obowiązku uzyskania pisemnej zgody nie przewiduje się dla nauczycieli jedynie w przypadku wycieczek przedmiotowych.

Dyrektor szkoły i nauczyciele muszą dbać, aby wszystkie ważne dokumenty w szkole były przechowywane w bezpiecznym, wyznaczonym do tego celu miejscu. Do takiego musi trafić również pisemna zgoda rodziców na udział ucznia w zielonej szkole – dla nauczycieli jest to dokument, bez którego nie mogą zgodzić się na wyjazd niepełnoletniego ucznia (§ 8 rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).

Zgoda rodziców jest dla nauczycieli podstawą do wpisania ucznia na listę uczestników

Pisemna zgoda na udział niepełnoletniego ucznia w zielonej szkoły jest dla nauczycieli najważniejszym dokumentem pozwalającym wpisać go na listę uczestników wycieczki. Dyrektor szkoły może poprosić nauczyciela o jej okazanie – tego typu dokumenty w szkole powinny być włączone do dokumentacji imprezy, wraz z jej programem.

Obowiązkiem przewidzianym dla nauczycieli pełniących funkcje kierowników wycieczki (wyznacza ich dyrektor szkoły) jest przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wycieczki, danych osobowych kierownika i opiekunowi oraz listy uczestników. O te dane mogą poprosić również rodzice niepełnoletniego uczestnika.

Dyrektor szkoły może wyciągnąć konsekwencje dla nauczycieli, którzy dopuszczą się zaniedbań i zgodzą na wyjazd ucznia nie uzyskawszy zgody rodziców lub przez ich działanie tego rodzaju dokumenty w szkole zaginą.

Wycieczka przedmiotowa – bez pisemnej zgody dla nauczycieli

Jedyną formą wycieczki, w przypadku której nie jest potrzebne przygotowywanie dla nauczycieli pisemnej zgody na uczestnictwo ucznia niepełnoletniego, jest wycieczka przedmiotowa, organizowana w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania.

Podstawa prawna:

  • art. 98 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  • §4, §8, §10, §11, §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30226 )
Array ( [docId] => 30226 )

Array ( [docId] => 30226 )