Gmina musi zwrócić koszty dowozu do szkoły niepełnosprawnego dziecka

Data: 17-03-2014 r.

Wójt ma obowiązek zawarcia z rodzicami niepełnosprawnego ucznia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu zorganizowanego we własnym zakresie. Jest tak również, jeśli samorząd zapewnił ogólny transport pozostałym podopiecznym.

W ramach akcji „Dobre Państwo - sprawne rządzenie” resort administracji i cyfryzacji zwrócił się do specjalisty z zakresu prawa oświatowego o wydanie opinii w zakresie stosowania art. 17 ustawy o systemie oświaty.

W rozpatrywanej sprawie gmina zorganizowała na swoim terenie dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. W jednym przypadku, z uwagi na znaczną odległość od miejsca zamieszkania oraz potrzebę specjalnego kształcenia, rodzice dziecka wnioskowali o sfinansowanie przez gminę kosztów dowozu zorganizowanego we własnym zakresie. Jednostka miała wątpliwości, czy w takim przypadku wójt może zawrzeć z opiekunami tego rodzaj umowę, w sytuacji gdy gmina zapewnia uczniom transport.

Artykuł 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty stanowi, że obowiązkiem gminy jest m.in. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu oraz zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Rodzice mogą skorzystać z organizowanego przez gminę dowozu, ale mogą również zdecydować się na samodzielną organizację przejazdu. Gmina nie może wówczas przeciwstawić się temu rozwiązaniu, nawet gdyby zorganizowała transport i opiekę dla innych uczniów w takim samym stanie zdrowia i do tej samej lub bliższej placówki.

Samorząd musi w takim przypadku zwrócić koszty przejazdu ucznia.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34425 )
Array ( [docId] => 34425 )

Array ( [docId] => 34425 )