IDO w przedszkolu niepublicznym – czy trzeba go powołać w związku z wejściem w życie RODO

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 18-03-2018 r.

Już 25 maja 2018 r. wejdzie w życie tzw. RODO. Jedną ze zmian wprowadzonych przez to rozporządzenie jest obowiązek powoływania inspektora danych osobowych. Sprawdź czy po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych inspektora danych osobowych trzeba powołać w każdym przedszkolu?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),  wprowadza zasadnicze zmiany w konstrukcji ochrony danych osobowych. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez RODO będzie obowiązek powołania  inspektora ochrony danych (IOD).

Nowe obowiązki od 25 maja 2018 r.

 

Wprawdzie obecnie obowiązujące przepisy już określają zasady powoływania specjalistów, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w przedszkolu,  to jednak  zatrudnianie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nie jest obowiązkowe zarówno w przedszkolach publicznych, jak również w przedszkolach niepublicznych. Zmieni się to od 25 maja 2018 r. wraz z rozpoczęciem obowiązywania RODO.

Inspektor ochrony danych zamiast ABI

Rozporządzenie reguluje kwestię inspektorów w przepisach art. 37-39.  Administratora bezpieczeństwa informacji zastąpi obowiązkowo powoływany inspektor ochrony danych, o czym przesądza art. 37 ust. 1 lit. a RODO.

ZAPAMIĘTAJ!

Inspektor Ochrony Danych, to osoba odpowiedzialna za:

  • bezpieczeństwo danych,
  • raportowanie naruszeń do urzędu kontroli.

Należy zwrócić uwagę, że RODO w art. 37 nie wskazuje bezpośrednio na obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w przedszkolach, czy szerzej jednostkach oświatowych. Stanowi jednak, że inspektora należy powołać, m.in. gdy przetwarzania danych dokonuje organ lub podmiot publiczny – a takim jest publiczne przedszkole.

IDO nie w każdym przedszkolu

W przypadku przedszkoli niepublicznych zatrudnienie inspektora danych osobowych będzie natomiast prawem a nie obowiązkiem. Zachęcam jednak do utworzenia takiego stanowiska, szczególnie jeżeli osoba prowadząca przedszkole niepubliczne ma pod sobą kilka przedszkoli niepublicznych. Wtedy Inspektor Ochrony Danych może obsługiwać kilka jednostek.

Pamiętaj jednak, że niezależnie od tego, czy w przedszkolu trzeba czy nie powołać inspektora, należy dostosować dotychczasowe zasady ochrony danych osobowych w do nowych regulacji.

ZAPAMIĘTAJ

Przedszkole niepubliczne nie jest organem lub podmiotem publicznym, co oznacza, że nie musi powoływać inspektora. W ich przypadku wyznaczenie inspektora jest dobrowolne. 

  • art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

 

Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40880 )
Array ( [docId] => 40880 )