Informacja o dodatkowych dniach wolnych do końca września

Data: 26-08-2013 r.

Planując organizację roku szkolnego dyrektor szkoły powinien uwzględnić ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć. Wyznaczając terminy dyrektor szkoły zasięga opinii organów wewnętrznych. Informacja o tych terminach musi być dostępna dla nauczycieli, uczniów i rodziców najpóźniej do 30 września.

Dyrektor szkoły ma do dyspozycji dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które planuje w ciągu roku szkolnego. Dokładne terminy wyznacza się po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Konieczne jest również uwzględnienie możliwości organizacyjnych i warunków lokalowych szkoły (§ 5 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego). Informacja o terminach musi być udostępniona dla społeczności szkolnej, czyli dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców) najpóźniej do końca września.

Liczba dni dodatkowych w poszczególnych typach szkół

 

Liczba dodatkowych dni wolnych
od zajęć, którą dysponuje dyrektor szkoły jest uzależniona od typu placówki.
Dyrektor szkoły podstawowej może ustalić 6 dodatkowych dni wolnych. Również 6 dni w ciągu roku szkolnego wyznacza dyrektor szkoły zawodowej. W przypadku gimnazjów rozporządzenie pozwala na wskazanie 8 dni wolnych od zajęć, natomiast w liceach i technikach dyrektor szkoły ma do dyspozycji 11 dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dyrektor szkoły uwzględnia terminy egzaminów i dni świątecznych

Planując dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów i dla nauczycieli dyrektor szkoły musi pamiętać o terminach egzaminów i sprawdzianów wskazanych przez CKE. W tych dniach uczniowie powinni być zwolnieni z obowiązku przychodzenia na zajęcia, gdyż ułatwi to właściwe zorganizowanie przebiegu egzaminów. Między innymi z tego powodu liczba dodatkowych dni wolnych, którymi dysponuje dyrektor szkoły w poszczególnych typach szkoły nie jest jednakowa.

Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.)


Marta Wysocka
, specialistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30302 )
Array ( [docId] => 30302 )

Array ( [docId] => 30302 )