Informację o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola należy przekazać wójtowi niezwłocznie

Autor: Marta Wysocka
Data: 22-05-2017 r.

Przepisy prawa oświatowego nie określają terminu, w jakim dyrektor przedszkola musi poinformować wójta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. Informacja to powinna zostać przekazania niezwłocznie po ogłoszeniu wyników rekrutacji – wójt musi znaleźć dla nieprzyjętych dzieci miejsca w innych placówkach.

Dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta. Informację należy przygotować w formie imiennej listy nieprzyjętych dzieci, zawierającej następujące informacje:

 
  • imię i nazwisko dziecka
  • pesel dziecka
  • imiona i nazwiska rodziców dziecka
  • adres zamieszkania dziecka
  • adres zamieszkania rodziców dziecka

Informację tę należy przekazać niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

To wójt wskaże przedszkole

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranego przez rodziców przedszkola, wójt ma obowiązek pisemnego wskazania placówek które mogą przyjąć dziecko. Wskazując inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, , albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego wójt powinien dążyć do wybrania takiej placówki, aby jej czas pracy był zbliżoną do czasu pracy przedszkola o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

… mimo że Rzecznik Praw Dziecka ma wątpliwości

Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że decydowanie o placówce do której będzie uczęszczało dziecko w opisanym trybie sprawi, że dzieci będą uczęszczać do przedszkoli często oddalonych o wiele kilometrów od miejsca zamieszkania. Rozwiązanie, w którym gmina wskazuje inną placówkę może spowodować, że w praktyce będą to przedszkola znacznie oddalone od tego, które wybrał rodzic – mimo, że powinna być to placówka możliwie najbliższa.

Rzecznik Praw Dziecka jest także zaniepokojony likwidacjami sal potrzebnych do organizacji zajęć dodatkowych i gimnastycznych w związku z koniecznością zapewnienia miejsc trzylatkom ubiegającym się o przyjęcie na rok szkolny 2017/2018. Zdaniem RPO działania polegające na zwiększeniu liczby miejsc w danym przedszkolu nie mogą skutkować ograniczeniem dostępności dzieci do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, a takie skutki pociągnie za sobą zmienia przeznaczenia pomieszczeń przedszkolnych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40388 )
Array ( [docId] => 40388 )