Szkoła musi podpisać umowę z medycyną pracy

Data: 26-05-2015 r.

Każdy pracodawca obowiązany jest objąć profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników poprzez zawarcie umowy z jednostką służby medycyny pracy. Dotyczy to także szkół i placówek oświatowych. Pracownik nie może samodzielnie dokonać wyboru lekarza medycyny pracy na wykonanie badań.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy, dlatego obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników spoczywa na pracodawcach.

Badania w ośrodku wskazanym przez szkołę

 

Pracodawcy często praktykują zwrot kosztów badań profilaktycznych pracownikom na podstawie przedłożonego rachunku. Taka praktyka jest niezgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i może być zakwestionowana w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników obowiązkiem każdego pracodawcy jest zawarcie umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy, w ramach której prowadzone będą badania profilaktyczne wszystkich zatrudnionych w szkole pracowników.

Wyboru ośrodka dokonuje szkoła

Pracodawca dokonuje wyboru podstawowej jednostki służby medycyny pracy w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Dlatego też prawo wyboru jednostki wykonującej badania profilaktyczne służy pracodawcy, a nie pracownikowi.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37212 )
Array ( [docId] => 37212 )