Kurator sądowy – intruz czy sojusznik w pracy wychowawcy klasy

Data: 15-04-2013 r.

Sądy rodzinne i dla nieletnich wymagają od kuratora sądowego stałego monitoringu oraz kontroli zachowania i sytuacji podopiecznych także w szkole. Kuratorzy stosują bardzo różne formy kontaktu ze szkołą lub wychowawcą klasy.

Dla wychowawcy klasy rozmowa telefoniczna to ryzykowny sposób współpracy. Osoba informująca z ramienia szkoły nie ma pewności, czy rozmówcą jest rzeczywiście kurator sądowy, nie zawsze może swobodnie się wypowiadać, bo czasem w pomieszczeniu przebywają również inne osoby. Nauczyciel przywołany do telefonu najczęściej nie ma też przy sobie niezbędnej dokumentacji dotyczącej ucznia (dziennik, notatki wychowawcy klasy itp.).

Pedagog szkolny jak pośrednik pomiędzy wychowawcą klasy a kuratorem sądowym

Bywa, że kurator sądowy zwraca się z prośbą o informację do pedagoga szkolnego, ponieważ to on zazwyczaj orientuje się w sytuacji uczniów. Jednak jeśli chodzi o ścisłe i szczegółowe informacje, o które prosi kurator (m. in. aktualne oceny, frekwencja, zachowanie na lekcjach, postępy w nauce, bieżący kontakt rodziców ze szkołą) i tak musi zaczerpnąć opinii wychowawcy klasy i dopiero na tej podstawie sporządzić własną notatkę.

Procedury współpracy z kuratorem sądowym

Jeżeli w danej placówce jest wielu uczniów dozorowanych i kontakt z kuratorami jest bardzo częsty, warto wypracować własne, wewnętrzne procedury, które zostaną zapisane w stosownych dokumentach (np. programie wychowawczym szkoły, czy też programie profilaktyki). W przyjętych postanowieniach trzeba określić w sposób konkretny zasady współpracy, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości realizacyjnych danej szkoły. Z ustaleniami powinni być zapoznani nie tylko pedagog szkolny, wychowawcy klas i pozostali pracownicy szkoły, ale również sami kuratorzy.

Krzysztof Bielski, dyrektor szkoły


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30221 )
Array ( [docId] => 30221 )

Array ( [docId] => 30221 )