Minimalna liczba uczniów w oddziale integracyjnym

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 10-05-2016 r.

Do utworzenia oddziała integracyjnego konieczna jest minimalna liczba uczniów z niepełnosprawnością. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.

Szkoła musi zapewnić realizację zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Przyjęcie do szkoły ucznia niepełnoprawnego nie stwarza sytuacji, w której od razu trzeba utworzyć oddział integracyjny. Taki uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, musi mieć zapewnioną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, oraz – jeśli jest to niezbędne – zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

Również w takiej sytuacji można zatrudnić dodatkowo:

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
 • lub specjalistów,
 • lub – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta,
 • lub pomoc nauczyciela

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zmniejszenie liczby uczniów w ciągu roku

Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być niższa od liczby określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu, ale dotyczy to przypadków, w których liczba uczniów zmniejsza się w ciągu roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38956 )
Array ( [docId] => 38956 )

Array ( [docId] => 38956 )