Minimalna liczba uczniów w oddziale integracyjnym

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 10-05-2016 r.

Do utworzenia oddziała integracyjnego konieczna jest minimalna liczba uczniów z niepełnosprawnością. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.

Szkoła musi zapewnić realizację zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Przyjęcie do szkoły ucznia niepełnoprawnego nie stwarza sytuacji, w której od razu trzeba utworzyć oddział integracyjny. Taki uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, musi mieć zapewnioną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, oraz – jeśli jest to niezbędne – zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

Również w takiej sytuacji można zatrudnić dodatkowo:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
  • lub specjalistów,
  • lub – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta,
  • lub pomoc nauczyciela

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zmniejszenie liczby uczniów w ciągu roku

Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być niższa od liczby określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu, ale dotyczy to przypadków, w których liczba uczniów zmniejsza się w ciągu roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38956 )
Array ( [docId] => 38956 )