Nauczyciel na długim zwolnieniu wykazany tylko w arkuszu organizacji

Data: 17-04-2013 r.

Nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim należy jedynie wykazać w arkuszu organizacji szkoły. Wykazuje się go jako osobę zatrudnioną w szkole, ale nie przydziela mu się godzin.

Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia danego roku. Określa w nim szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania Następnie arkusz podlega sprawdzeniu i akceptacji przez organ prowadzący do dnia 30 maja. To on ustala zasady opracowywania arkusza organizacji pracy szkół. W taki sposób by na obszarze danego samorządu obowiązywały jednolite zasady.

Modyfikacje w arkuszu organizacji szkoły na początku roku szkolnego

Jeśli organ prowadzący zaakceptuje arkusz na dany rok szkolny oznacza to jednocześnie zgodę na wszystkie zwarte w tym nim informacje, w tym dotyczące przydziału godzin zajęć poszczególnym nauczycielom. Arkusze organizacji szkoły podlegają modyfikacji. Zazwyczaj zmiany wprowadza się na początku roku szkolnego w postaci aneksu do arkusza.

Wakat gdy jeszcze nie ma nauczyciela na zastępstwo

Nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich (lub innych) wykazuje się w arkuszu organizacyjnym, jako osoby zatrudnione w szkole. Jednak takim nauczycielom nie przydziela się godzin. Natomiast wykazuje się w arkuszu nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo lub przydziela się godziny ponadwymiarowe, na czas nieobecności tych nauczycieli, innym osobom.

Podstawa prawna: załączniki rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.).

Agnieszka Kosiarz, specjalistka z zakresu prawa oświatowego, wieloletnia specjalistka w MEN

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30231 )
Array ( [docId] => 30231 )

Array ( [docId] => 30231 )