Nie będzie obowiązku wymiany starych legitymacji szkolnych

Data: 02-02-2015 r.

Nowe przepisy dotyczące wzoru legitymacji szkolnej nie nakładają konieczności wymiany dokumentów wydanych uczniom. Dokumenty w szkole będą wymieniane stopniowo – wydane już legitymacje zachowują ważność do ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

Nowości oświatowe, które weszły w życie 23 stycznia 2015 doku nie nakładają na dyrektora szkoły obowiązku wyrabiania nowych legitymacji szkolnych dla wszystkich uczniów. Dotychczasowe dokumenty w szkole zachowują ważność do końca nauki w danej szkole. Dyrektor szkoły musi posługiwać się nowym wzorem w przypadku uczniów, którzy w danej placówce rozpoczynają edukację już po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Dyrektor szkoły nie musi wymieniać legitymacji

 

Wejście w życie nowych przepisów oznacza konieczność dopisania na wydanych wcześniej legitymacjach numeru PESEL ucznia, a jeżeli uczeń nie posiada takiego numeru – serię i numeru paszportu lun innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odpowiednie dane należy dopisać  nad tekstem „Poświadczam uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach (…)”. Wpisu dokonuje osoba upoważniona do tego przez dyrektora szkoły, a dopisane dane muszą być opatrzone pieczęcią szkoły.

Stare dokumenty w szkole jeszcze przez rok

W związku z tym, że wiele szkół posiada zapasy legitymacji według starego wzoru, resort edukacji dopuszcza, aby zgodne z nim dokumenty w szkole były wydawane jeszcze w przyszłym roku szkolnym z zastrzeżeniem, że dyrektor szkoły zadba o uzupełnienie danych o numerze PESEL ucznia.

Dyrektor szkoły nie musi zatem wymieniać wszystkich legitymacji, a jedynie zadbać, aby wszystkie nowe dokumenty w szkole były wydawane zgodnie z nowo obowiązującym wzorem.  Za dwa lata obowiązywać będzie wyłącznie wzór legitymacji określony przez nowości oświatowe wprowadzone w styczniu 2015 r.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36501 )
Array ( [docId] => 36501 )