Nieobecności dyrektora i nauczycieli na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 10-08-2016 r.

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej ma duże znaczenie dla funkcjonowania szkoły w kolejnym roku szkolnym, dlatego szczególnie ważna jest obecność na nim dyrektora szkoły. To on jest przewodniczącym rady pedagogicznej i w jego obecności powinny być podejmowane uchwały. W zebraniu powinni uczestniczyć także wszyscy nauczyciele – co jeśli, część z nich będzie nieobecna?

Nieobecność dyrektora może skutkować przesunięciem terminu

Sytuacja nieobecności dyrektora w dniu zaplanowanego zebrania rady pedagogicznej to duży kłopot. Nie istnieje bowiem stanowisko wiceprzewodniczącego rady pedagogicznej, a zgodnie z zapisami art. 40 ust. 6 ustawy o systemie oświaty to przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków.

Jeśli dojdzie do sytuacji nieobecności dyrektora na zebraniu, w jego organizacji i prowadzeniu powinien go zastąpić wicedyrektor. Jeżeli w szkole nie istnieje stanowisko wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

Znacznie trudniejszą sytuacją jest nagła nieobecność dyrektora, najczęściej dzieje się tak z powodu nagłych zdarzeń jak, np. wypadek. Wówczas najlepszym rozwiązaniem wydaje się przesunięcie terminu zebrania o dzień lub dwa, aby poczekać na dyrektora lub umożliwić osobie zastępującej go, przygotowanie zebrania.

Co w sytuacji nieobecności nauczycieli na zebraniu

Zasady zwalniania się z zebrań oraz usprawiedliwiania nieobecności na nich powinien zawierać regulamin rady pedagogicznej obowiązujący w danej szkole. Członkowie rady zgłaszają swoją nieobecność na posiedzeniu jej przewodniczącemu i w uzasadnionych przypadkach członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, przez dyrektora szkoły.

Usprawiedliwiona nieobecność na zebraniu rady ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest oddelegowany przez dyrektora szkoły do innych prac albo też został zwolniony przez niego z powodu sytuacji losowej. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka rady na jej zebraniu jest traktowana jako nieobecność w pracy z wszelkimi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi, jak w każdej innej sytuacji niezgłoszenia się na stanowisku pracy w wyznaczonym terminie.

Nauczyciel, który nie uczestniczył w zebraniu, gdyż został z niego zwolniony lub usprawiedliwił nieobecność, zobowiązany jest do zapoznania się z protokołem zebrania i uchwałami przyjętymi na zebraniu, a także potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39342 )
Array ( [docId] => 39342 )

Array ( [docId] => 39342 )