Nieobecności dyrektora i nauczycieli na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 10-08-2016 r.

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej ma duże znaczenie dla funkcjonowania szkoły w kolejnym roku szkolnym, dlatego szczególnie ważna jest obecność na nim dyrektora szkoły. To on jest przewodniczącym rady pedagogicznej i w jego obecności powinny być podejmowane uchwały. W zebraniu powinni uczestniczyć także wszyscy nauczyciele – co jeśli, część z nich będzie nieobecna?

Nieobecność dyrektora może skutkować przesunięciem terminu

Sytuacja nieobecności dyrektora w dniu zaplanowanego zebrania rady pedagogicznej to duży kłopot. Nie istnieje bowiem stanowisko wiceprzewodniczącego rady pedagogicznej, a zgodnie z zapisami art. 40 ust. 6 ustawy o systemie oświaty to przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków.

Jeśli dojdzie do sytuacji nieobecności dyrektora na zebraniu, w jego organizacji i prowadzeniu powinien go zastąpić wicedyrektor. Jeżeli w szkole nie istnieje stanowisko wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

Znacznie trudniejszą sytuacją jest nagła nieobecność dyrektora, najczęściej dzieje się tak z powodu nagłych zdarzeń jak, np. wypadek. Wówczas najlepszym rozwiązaniem wydaje się przesunięcie terminu zebrania o dzień lub dwa, aby poczekać na dyrektora lub umożliwić osobie zastępującej go, przygotowanie zebrania.

Co w sytuacji nieobecności nauczycieli na zebraniu

Zasady zwalniania się z zebrań oraz usprawiedliwiania nieobecności na nich powinien zawierać regulamin rady pedagogicznej obowiązujący w danej szkole. Członkowie rady zgłaszają swoją nieobecność na posiedzeniu jej przewodniczącemu i w uzasadnionych przypadkach członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, przez dyrektora szkoły.

Usprawiedliwiona nieobecność na zebraniu rady ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest oddelegowany przez dyrektora szkoły do innych prac albo też został zwolniony przez niego z powodu sytuacji losowej. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka rady na jej zebraniu jest traktowana jako nieobecność w pracy z wszelkimi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi, jak w każdej innej sytuacji niezgłoszenia się na stanowisku pracy w wyznaczonym terminie.

Nauczyciel, który nie uczestniczył w zebraniu, gdyż został z niego zwolniony lub usprawiedliwił nieobecność, zobowiązany jest do zapoznania się z protokołem zebrania i uchwałami przyjętymi na zebraniu, a także potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39342 )
Array ( [docId] => 39342 )