Zmiany na rok szkolny 2016/2017, z którymi trzeba zapoznać nauczycieli przed nowym rokiem szkolnym

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 10-08-2016 r.

Prawo wciąż się zmienia i nadążanie za zmianami powinno być obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej. Na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej warto powiadomić nauczycieli o zmianach, które będą obowiązywały w danym roku szkolnym. Z początkiem września 2016 r. wprowadzonych zostaje kilka istotnych regulacji – sprawdź, jakich!

5 ważnych zmian w oświacie

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017:

1) od września 2016 r. zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a od września 2017 r. – kształcenia ogólnego; nowe przepisy zostały dostosowane do zmian w obowiązku szkolnym, czyli związanych z wiekem dziecka rozpoczynającego realizację obowiązku szkolnego. Informacja o zmianie podstawy programowej wychowania przedszkolnego nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym powinni byli być poinformowani znacznie wcześniej, aby mieli czas na dostosowanie do niej materiałów związanych z jej realizacją, czyli przede wszystkim programów nauczania, rozkładów materiału, 

2) nie będzie obowiązku realizacji tzw. godzin karcianych z powodu uchylenia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, warto więc pomyśleć, w jaki sposób będzie wyglądała praca z uczniem zdolnym oraz uczniem o mniejszych zdolnościach i możliwościach intelektualnych. Warto też skonsultować z organem prowadzącym możliwość tworzenia płatnych zajęć w ramach np. kół zainteresowań, najlepiej przed zebraniem rady pedagogicznej, aby poinformować o wynikach rozmów,

3) zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty:

 • od roku szkolnego 2016/2017 zniesiono obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty,
 • wprowadzono możliwość odwołania się od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,
 • wprowadzono możliwość fotografowania prac podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych,
 • określono możliwości dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • zmieniono skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły,

4) 1 września 2016 r. wchodzi w życie porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, określa ono kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół. Podstawowa zmiana to obowiązkowe przygotowanie pedagogiczne katechetów. Mają oni obowiązek uzupełnienia kwalifikacji w okresie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów,

5) nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, przede wszystkim w kwestii zasad odwołania się od decyzji o zawieszeniu oraz wprowadzenia możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość wyłączenia jawności rozprawy.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39341 )
Array ( [docId] => 39341 )

Array ( [docId] => 39341 )