Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nakłada na dyrektorów nowe obowiązki

Data: 28-04-2015 r.

Dostosowanie statutów do nowych regulacji czy też przekazywanie podręczników zakupionych z dotacji celowych to zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty obowiązującej od 31 marca. Nakłada ona na dyrektorów nie tylko obowiązek aktualizacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, lecz także dokonania wielu czynności związanych z wdrożeniem nowych przepisów w szkole.

Konieczne czynności dyrektorów szkół wszystkich typów:
1)      udostępnianie danych osobowych pracowników i uczniów pracownikom nadzoru,
2)      umożliwienie pracownikom nadzoru wstępu na zajęcia bez wcześniejszego powiadomienia,
3)      powiadamianie organu nadzoru pedagogicznego o realizacji zaleceń,
4)      powiadamianie organu prowadzącego o wszystkich otrzymanych zalecaniach (szkoły publiczne),
5)      ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w drodze uchwały rady pedagogicznej (szkoły publiczne),
6)      zawieranie umów o prace z nauczycielami pracującymi w projektach i programach unijnych (szkoły publiczne),
7)      dostosowanie statutów do zmian w przepisach,
8)      wnioskowanie o zwiększenie dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,
9)      wnioskowanie i przekazywanie podręczników zakupionych z dotacji celowych,
10)  stosowanie zmienionych zasad uznawania świadectw szkolnych i dokumentów wydanych za granicą,
11)  uwzględnienie wprowadzonych zmian w przekazywaniu informacji w SIO,

12)  dostosowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego (szkoły publiczne) oraz klasyfikowania i promowania po wprowadzeniu aktów wykonawczych,
13)  poinformowanie uczniów i ich rodziców o możliwości udziału w postępowaniu dotyczącym wyniku i unieważnienia egzaminu zewnętrznego,
14)  poinformowanie uczniów i rodziców o zmianach w aktach wykonawczych dotyczących egzaminów zewnętrznych, po ich wprowadzeniu,
15)  poinformowanie uczniów i uwzględnienie ich praw w zwolnieniach dla finalistów i laureatów,
16)  stosowanie zasad przechodzenia uczniów z jednej szkoły do drugiej i dostosowanie przepisów wewnątrzszkolnych po wprowadzeniu aktów wykonawczych,
17)  stosowanie obowiązków dotyczących kształcenia uczniów niepełnosprawnych i dostosowanie przepisów statutowych po wprowadzeniu aktów wykonawczych.

Barbara Milecka, ewaluator w kuratorium oświaty, doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37050 )
Array ( [docId] => 37050 )

Array ( [docId] => 37050 )