Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nakłada na dyrektorów nowe obowiązki

Data: 28-04-2015 r.

Dostosowanie statutów do nowych regulacji czy też przekazywanie podręczników zakupionych z dotacji celowych to zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty obowiązującej od 31 marca. Nakłada ona na dyrektorów nie tylko obowiązek aktualizacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, lecz także dokonania wielu czynności związanych z wdrożeniem nowych przepisów w szkole.

Konieczne czynności dyrektorów szkół wszystkich typów:
1)      udostępnianie danych osobowych pracowników i uczniów pracownikom nadzoru,
2)      umożliwienie pracownikom nadzoru wstępu na zajęcia bez wcześniejszego powiadomienia,
3)      powiadamianie organu nadzoru pedagogicznego o realizacji zaleceń,
4)      powiadamianie organu prowadzącego o wszystkich otrzymanych zalecaniach (szkoły publiczne),
5)      ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w drodze uchwały rady pedagogicznej (szkoły publiczne),
6)      zawieranie umów o prace z nauczycielami pracującymi w projektach i programach unijnych (szkoły publiczne),
7)      dostosowanie statutów do zmian w przepisach,
8)      wnioskowanie o zwiększenie dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,
9)      wnioskowanie i przekazywanie podręczników zakupionych z dotacji celowych,
10)  stosowanie zmienionych zasad uznawania świadectw szkolnych i dokumentów wydanych za granicą,
11)  uwzględnienie wprowadzonych zmian w przekazywaniu informacji w SIO,

12)  dostosowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego (szkoły publiczne) oraz klasyfikowania i promowania po wprowadzeniu aktów wykonawczych,
13)  poinformowanie uczniów i ich rodziców o możliwości udziału w postępowaniu dotyczącym wyniku i unieważnienia egzaminu zewnętrznego,
14)  poinformowanie uczniów i rodziców o zmianach w aktach wykonawczych dotyczących egzaminów zewnętrznych, po ich wprowadzeniu,
15)  poinformowanie uczniów i uwzględnienie ich praw w zwolnieniach dla finalistów i laureatów,
16)  stosowanie zasad przechodzenia uczniów z jednej szkoły do drugiej i dostosowanie przepisów wewnątrzszkolnych po wprowadzeniu aktów wykonawczych,
17)  stosowanie obowiązków dotyczących kształcenia uczniów niepełnosprawnych i dostosowanie przepisów statutowych po wprowadzeniu aktów wykonawczych.

Barbara Milecka, ewaluator w kuratorium oświaty, doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37050 )
Array ( [docId] => 37050 )

Array ( [docId] => 37050 )