Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Data: 19-11-2012 r.

Karta Nauczyciela wymienia podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, które uszczegóławia ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły to służbowy przełożony wszystkich pracowników zarządzający personelem w porozumieniu z organem prowadzącym oraz odpowiadający za rozwój zawodowy nauczycieli.

Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły koncentrują się wokół dydaktycznego i wychowawczego poziomu szkoły oraz realizowania uchwał podjętych przez radę pedagogiczną i radę szkoły. Ma on obowiązek zapewnić uczniom i nauczycielom warunki do optymalnej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie spoczywa na nim obowiązek zarządzania zasobami ludzkimi – nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi.

Dyrektor szkoły jako pracodawca

Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły następujące obowiązki:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, po konsultacji z organem prowadzącym,
 • ocenianie pracy nauczycieli na ich wniosek lub uprawnionych do tego organów,
 • zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli, przydzielanie opiekunów stażu, ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela,
 • nadawanie nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • składanie wniosku o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień,
 • na podstawie skierowania i opinii organu nadzorującego, przenoszenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o mianowanie do innej szkoły,
 • kierowanie nauczycieli na obowiązkowe badania okresowe lub badania kontrolne, jeśli stwierdzi taką konieczność,
 • po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący, obniżanie obowiązkowych wymiarów godzin zajęć dla nauczyciela,
 • zobowiązywanie nauczycieli do wykonywania wskazanych zadań w czasie ferii,
 • zawieszania nauczyciela w wykonywaniu obowiązków, jeżeli wszczęto lub złożono wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania karnego dotyczącego naruszenia praw dziecka (art. 83 Karta Nauczyciela).

W zakresie spraw nie objętych regulacjami Karty Nauczyciela, obowiązki dyrektora szkoły są wskazane w Kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych. Dyrektor szkoły ma także obowiązek stosować się do prawa lokalnego uchwalanego przez organ samorządowy.

Podstawa prawna:

art. 6a, 9b, 9c, 11, 18, 20, 23, 37, 41, 42a, 64, 83 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30187 )
Array ( [docId] => 30187 )

Array ( [docId] => 30187 )