Oddział przedszkolny przeniesiony do innego budynku – jak dostosować pomieszczenia

Autor: Marta Wysocka
Data: 10-07-2017 r.

Obowiązek zagwarantowania trzylatkom miejsc w przedszkolach spowodował, że w wielu gminach podjęto decyzję o przeniesieniu części oddziałów przedszkolnych z odrębnych budynków do pomieszczeń w szkołach podstawowych. Dotyczy to głównie „zerówek”. Jakie wymagania muszą spełniać pomieszczenia, do których zostaną przeniesione oddziały?

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego może podjąć decyzję o przeniesieniu oddziału przedszkolnego do budynku szkoły. W takiej sytuacji nie ma konieczności dostosowywania warunków technicznych i przeciwpożarowych pomieszczeń przeznaczonych na oddział przedszkolny, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Przeniesienie oddziału przedszkolnego do budynku szkoły podstawowej nie oznacza przekształcenia go w przedszkole.

ZAPAMIĘTAJ!

Wymagania wymienione w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, będą obowiązywały dopiero od 1 września 2022 r.

 

Pomieszczenia, w których realizowane będzie wychowanie przedszkolne, muszą – podobnie jak sale lekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej – spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków użyteczności publicznej oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH:

Powyższe wskazówki mają zastosowanie także w odniesieniu do oddziałów przedszkolach w niepublicznych szkołach podstawowych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40542 )
Array ( [docId] => 40542 )

Array ( [docId] => 40542 )