Odwołanie wicedyrektora: przyczyny określa ustawa o systemie oświaty

Data: 19-05-2015 r.

Zastępcę dyrektora szkoły powołuje i odwołuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły nie może jednak odwołać go bez wskazania przyczyny. Okoliczności pozwalające na odwołanie wymienia ustawa o systemie oświaty. Jeżeli odwołanie zastępcy dyrektora szkoły nastąpi z naruszeniem prawa, to przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie.

W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem możliwe jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, prawo do powołania nauczyciela ma dyrektor szkoły (art. 37 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Powołując i odwołując nauczycieli na stanowiska kierownicze dyrektor szkoły ma obowiązek stosowania się do regulacji zawartych w ustawie o systemie oświaty. Oznacza to, że w przypadku odwołania dyrektor musi wskazać na przyczynę określoną przez ustawę.

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego

Zgodnie z ustawą, odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego następuje w przypadku:

 • złożenia przez nauczyciela rezygnacji (za trzymiesięcznym wypowiedzeniem),
 • ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywanych zadań (bez wypowiedzenia)
 • złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
 • (art. 38 ust. 1 pkt 1 lit a-c ustawa o systemie oświaty)

Dyrektor szkoły nie powinien odwoływać zastępcy bez wystąpienia którejś z wymienionych przyczyn. Jeżeli odwołanie nastąpi bez wskazania przyczyny, i stwierdzone zostanie, że nastąpiło z naruszeniem prawa, to zastępca dyrektora szkoły może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

Odszkodowanie dla odwołanego zastępcy dyrektora szkoły

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje kary dla dyrektora szkoły, który odwołał zastępcę naruszając prawo. Zastępca dyrektora szkoły może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w wysokości dodatku funkcyjnego za okres, do którego upływu miało trwać pełnienie funkcji powierzonej przez dyrektora szkoły, ale nie więcej niż za trzy miesiące.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37180 )
Array ( [docId] => 37180 )

Array ( [docId] => 37180 )