Organ prowadzący nadzoruje finanse i sprawy administracyjne szkoły

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 23-04-2014 r.

Przepisy nie nakładają na organ prowadzący obowiązku określania zasad dotyczących opracowania arkusza organizacji pracy szkoły, ale dają mu taką możliwość. Jeśli organ prowadzący skorzysta z uprawnienia, nie może wykraczać poza obowiązujące przepisy o organizacji szkoły.

Ustawa o systemie oświaty daje organowi prowadzącemu możliwość określania zasad i kształtu dotyczących opracowania arkusza organizacji pracy szkoły. Przepisy nie nakładają na organ takiego obowiązku. W związku z tym po uchyleniu dotychczasowych zasad organ prowadzący nie ma obowiązku opracowania nowych.

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organ prowadzący szkołę zatwierdza do końca maja danego roku.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność oraz sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.


Organ prowadzący określając wymienione zasady lub wytyczne nie może wykraczać poza obowiązujące przepisy o organizacji szkoły.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34730 )
Array ( [docId] => 34730 )