Podczas sierpniowej rady dyrektor przekazuje informacje organizacyjne

Data: 05-08-2013 r.

Podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej dyrektor przedstawia nauczycielom plan pracy na nowy rok szkolny. Przedstawia im również szereg informacji organizacyjnych, które wychowawcy i nauczyciele przekażą uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.

Dyrektor szkoły, w czasie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej przypomina nauczycielom i wychowawcom jakie informacje należy przekazać uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego. Informacje do przekazania uczniom i rodzicom:

 
  • plan lekcji, przydział sal lekcyjnych,
  • zasady ubezpieczenia grupowego,
  • giełda podręczników.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • warunkach, kryteriach i sposobie oceniania zachowania,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Informacje, które nauczyciele powinni przekazać uczniom lub ich rodzicom na pierwszej wywiadówce, najlepiej przekazać na oddzielnych kartach (ksero), aby o niczym nie zapomnieli. Można to zrobić już na zebraniu rady rozpoczynającym rok szkolny, gdyż zarówno pierwsza lekcja wychowawcza, jak i pierwsza wywiadówka odbywają się w pierwszym tygodniu września.Małgorzata Celuch
, nauczyciel, wicedyrektor
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30292 )
Array ( [docId] => 30292 )