Podczas sierpniowej rady dyrektor przekazuje informacje organizacyjne

Data: 05-08-2013 r.

Podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej dyrektor przedstawia nauczycielom plan pracy na nowy rok szkolny. Przedstawia im również szereg informacji organizacyjnych, które wychowawcy i nauczyciele przekażą uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.

Dyrektor szkoły, w czasie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej przypomina nauczycielom i wychowawcom jakie informacje należy przekazać uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego. Informacje do przekazania uczniom i rodzicom:

 • plan lekcji, przydział sal lekcyjnych,
 • zasady ubezpieczenia grupowego,
 • giełda podręczników.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • warunkach, kryteriach i sposobie oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Informacje, które nauczyciele powinni przekazać uczniom lub ich rodzicom na pierwszej wywiadówce, najlepiej przekazać na oddzielnych kartach (ksero), aby o niczym nie zapomnieli. Można to zrobić już na zebraniu rady rozpoczynającym rok szkolny, gdyż zarówno pierwsza lekcja wychowawcza, jak i pierwsza wywiadówka odbywają się w pierwszym tygodniu września.Małgorzata Celuch
, nauczyciel, wicedyrektor
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30292 )
Array ( [docId] => 30292 )

Array ( [docId] => 30292 )