Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: nowe rozporządzenie już obowiązuje

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-05-2013 r.

Weszło w życie nowe rozporządzenie MEN, dzięki któremu pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie bardziej skuteczna. Dyrektor szkoły nie musi już powoływać zespołu dla każdego objętego nią ucznia, co dla nauczycieli oznacza mniej formalności i więcej czasu dla ucznia.

Podpisane rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku powoływania zespołu dla każdego ucznia, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nauczyciele wychowawcy mają współpracować z rodzicami oraz nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zaangażowanymi w pracę z uczniem. Nie oznacza to jednak większego zakresu obowiązków dla nauczycieli.

Nie oznacza to, że dyrektor szkoły w ogóle nie będzie powoływał zespołów – obowiązek ten nadal dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązki zespołu przejmuje odtąd wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń. Ma on planować i koordynować prace związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną uczniowi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez zbędnych formalności

Ułatwieniem dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jest zniesienie obowiązku opracowania kart indywidualnych potrzeb ucznia i planów działań wspierających. Zamiast tego ich działania mają być dokumentowane w dzienniku pracy nauczyciela. Wnioski dotyczące dalszej pracy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą uwzględniane w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym.

Czas zajęć specjalistycznych może być krótszy

Zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być krótsze niż 60 minut, choć nie oznacza to dla nauczycieli mniej pracy. Łączny tygodniowy czas zajęć nie może bowiem ulec skróceniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna inicjowana przez więcej osób

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszerza katalog osób, które mogą zainicjować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o dyrektora szkoły, kuratora sądowego, pielęgniarkę lub higienistkę, pracownika socjalnego praz asystenta rodziny.

Nowe rozporządzenie ma stanowić ułatwienie dla nauczycieli i dyrektora szkoły, dzięki któremu udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie bardziej skuteczna i efektywna.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30244 )
Array ( [docId] => 30244 )

Array ( [docId] => 30244 )