Procedura składania aneksów do arkusza organizacyjnego szkoły

Data: 16-08-2016 r.

Aneksy do arkuszy organizacyjnych są składane do organu prowadzącego, w którym osoba odpowiedzialna za kontrolę arkuszy danej placówki zapoznaje się z zaproponowanymi zmianami i wydaje opinię. Gdy wprowadzona zmiana ingeruje we wcześniej proponowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć, to przez złożeniem aneksu do organu prowadzącego konieczne jest ponownie uzyskanie opinii rady pedagogicznej w tej sprawie. Ta zasada obowiązuje przy każdej zmianie przydziału zajęć nauczycielom.

Co musi zawierać aneks

Składany przez dyrektora placówki aneks organizacyjny szkoły powinien zawierać następujące informacje:

  • wprowadzone zmiany,
  • przyczyny zmian,
  • stan zatwierdzony przed zmianami i proponowany po zmianach (liczba etatów i godzin, osoby je realizujące).

Jeżeli w aneksie pojawia się pracownik, którego nie było w arkuszu, aneks musi zawierać szczegółowe informacje o jego kwalifikacjach, stażu pracy, czy awansie zawodowym.

Często popełniane błędy

Podczas pracy nad aneksem konieczne jest ponowne przeliczenie etatów i godzin dla wszystkich pracowników, z uwzględnieniem zniżek dla kadry kierowniczej. Konsekwencją błędów może być brak funduszy na pełną realizację zaplanowanych działań. Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe wypełnienie arkusza oraz przygotowanie aneksu i ponosi konsekwencje za znajdujące się w nim błędy.

Jeżeli organ prowadzący zbyt często znajduje błędy w arkuszu organizacyjnym i jego aneksie i musi wielokrotnie zwracać dyrektorowi arkusz lub aneks do poprawy – dyrektor poddaje w ten sposób w wątpliwość swoje kompetencje.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39374 )
Array ( [docId] => 39374 )