Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej trzeba udostępnić związkowcom

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 28-04-2014 r.

Dyrektor szkoły na żądanie związku zawodowego ma obowiązek udostępnić regulamin rady pedagogicznej i protokoły z jej posiedzeń a także inne dokumenty i informacje, które są niezbędne do prowadzenia działalności statutowej związku.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Pracodawca ma obowiązek na żądanie związku zawodowego udzielić tych informacji, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej (wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2012 r., II SA/Wa 2814/2011).

Zakres działalności związku

Elementem działalności związkowej jest m.in. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy. Do kategorii tej zalicza się również przepisy wewnątrzzakładowe (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS). Związek zawodowy ma więc prawo żądać udostępnienia tych aktów, nawet jeśli nie uczestniczył w ich tworzeniu.

Jawność regulaminu rady pedagogicznej

Wprawdzie regulamin Rady Pedagogicznej nie jest aktem należącym do źródeł prawa pracy, ale nie jest on także dokumentem niejawnym. Udostępnieniu podlegają m.in. informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. Z kolei dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu (a więc również związkom zawodowym), zaś osoby te nie muszą wykazywać interesu prawnego w uzyskaniu tych informacji. Zgodnie z orzecznictwem administracyjnym danymi publicznymi są także protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych szkoły publicznej, które podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaliczyć je bowiem należy do dokumentów urzędowych (wyrok WSA w Warszawie z 14 września 2011 r., VIII SAB/Wa 3/11, wyrok NSA z 14 września 2011 r., I OSK 2291/11, wyrok WSA w Poznaniu z 19 grudnia 2012 r., II SA/Po 403/12). Dyrektor szkoły i placówki publicznej ma zatem obowiązek udostępnienia tych dokumentów na żądanie związku zawodowego.

Źródło:
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 września 2011 r. (VIII SAB/Wa 3/11),
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2011 r. (I OSK 2291/11),
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 grudnia 2012 r. (II SA/Po 403/12).
Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34748 )
Array ( [docId] => 34748 )

Array ( [docId] => 34748 )