Przynajmniej jedna innowacja pedagogiczna w roku

Data: 10-09-2013 r.

Jeszcze kilkanaście lat temu uczniowie zdobywali wiedzę, słuchając nauczyciela podczas lekcji, czytając podręczniki, spędzali sporo czasu w bibliotece lub czytelni w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Teraz, aby zainteresować uczniów edukacją, trzeba nadążać za najnowszymi technikami.

W niektórych szkołach już tak się dzieje – dyrektorzy założyli sobie realizację co najmniej jednej innowacji pedagogicznej rocznie. Warto próbować. Nawet jeśli pomysł nie odniesie sukcesu, jego realizatorzy stają się bogatsi o świadomość, na czym polegał błąd i kolejna innowacja pedagogiczna będzie miała większe szanse na sukces. Wprowadzanie innowacji to praca twórcza, wymagająca odwagi i zaangażowania. Efekty udanych działań mogą przynieść niezwykle zadowalające efekty.

 

Innowacja w przepisach oświatowych

Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki opisuje rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Są to działania uwzględniające możliwość wprowadzania:

  1. nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także
  2. odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji szkół i placówek. Zgodnie z rozporządzeniem:
  • innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły,
  • eksperyment pedagogiczny to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

Innowacja w klasie lub w całej szkole

W kwestii wprowadzania innowacji i eksperymentów do szkół istnieje dość duża dowolność i swoboda, np. w kwestii zakresu obowiązywania – nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Innowacja lub eksperyment mogą obejmować całą szkołę, jeden oddział, klasę lub semestr albo grupę uczniów. Podobnie wprowadzana innowacja lub eksperyment mogą obejmować wszystkie zajęcia edukacyjne lub tylko wybrane (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

Terminy już nie ograniczają wprowadzani zmian

Teraz obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Zgodnie z § 4 ust. 3 tego rozporządzenia uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. W treści zmienionego zapisu nie ma już ograniczenia jakimkolwiek terminem.

Oznacza to, że dane dotyczące innowacji mogą być przekazane do kuratora oświaty i organu prowadzącego w dowolnym terminie. Przed zmianą informację o uchwale rady pedagogicznej i inne dokumenty związane z wprowadzeniem w szkole działalności innowacyjnej trzeba było złożyć w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30308 )
Array ( [docId] => 30308 )