Zajęcia informatyczne na nowych zasadach

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-09-2013 r.

Od września w szkołach obowiązują nowości oświatowe dotyczące zajęć informatycznych. Dyrektor szkoły musi pamiętać, że każdy uczeń powinien mieć możliwość samodzielnego korzystania ze stanowiska komputerowego.

Nowości oświatowe dotyczą zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Od 1 września 2013 roku dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizowania zajęć komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej, w taki sposób aby każdy uczeń pracował na samodzielnym stanowisku komputerowym.

Dyrektor szkoły musi również zadbać, aby liczba uczniów w grupie nie przekraczała 24 osób. Nowości oświatowe nakazują wprowadzenie podziału na grupy w klasach o większej liczbie uczniów.

Nowa organizacja zajęć z korzyścią dla uczniów i dla nauczycieli

Zmiany, które musi uwzględnić dyrektor szkoły mają przełożyć się bezpośrednio na podniesienie jakości i efektywności kształcenia informatycznego. Nie można jednak pomijać, że są one ważne również dla nauczycieli, którym łatwiej będzie weryfikować i oceniać rzeczywiste umiejętności uczniów. Nowości oświatowe wpłyną więc na poprawę w zakresie kształcenia jednej z kluczowych kompetencji uczniów i w przyszłości przełożą się na lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na nowoczesny rynek pracy.

Dyrektor szkoły miał 4 lata na doposażenie pracowni komputerowych

MEN podkreśla, że organizacja zajęć zgodnie z nowymi przepisami wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, a przestrzeganie przepisów będzie weryfikowane. Samorządy od 4 lat wiedziały, że we wrześniu 2013 r. dyrektor szkoły będzie musiał inaczej zorganizować lekcje informatyki, technologii informacyjnej i zajęcia komputerowe. W związku z tym, samorządy powinny przygotować pracownie do nowości oświatowych i systematycznie doposażać szkoły. Jeżeli stanowisk komputerowych jest za mało – grupy należy dzielić na mniej liczne.

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30306 )
Array ( [docId] => 30306 )

Array ( [docId] => 30306 )