Scenariusz pierwszego zebrania z rodzicami przedszkolaków

Data: 19-05-2015 r.

Dyrektor odpowiada za organizacje zebrania z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Spotkanie warto zorganizować jeszcze przed wakacjami. Trzeba je dokładnie zaplanować. Prezentujemy przykładowy porządek zebrania.

Krok 1. Personel przedszkola

Dyrektor opowiada kilka słów sobie, przedstawia pracowników przedszkola.

Krok 2. Misja, koncepcja przedszkola

Dyrektor powinien powiedzieć co wyróżnia przedszkole na tle innych placówek. Może także przedstawić główne cele przedszkola i sposoby, w jaki kadra chce je osiągnąć.

Krok 3. Statut i podstawa programowa

Warto powiedzieć rodzicom jakie informacje przeczytają w statucie i gdzie można znaleźć ten dokument (np. na stronie internetowej). Podstawę programową powinni omówić wychowawcy grup.

Krok 4. Organizacji pracy przedszkola

Należy poinformować rodziców o godzinach pracy przedszkola oraz godzinach pracy nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych. Warto powiadomić także o godzinach przyjęć dyrektora.

Omawiając organizację pracy przedszkola należy zwrócić uwagę na nieprzekraczalne godziny pobytu dzieci w przedszkolu, nieprzekraczalną godzinę przyprowadzania dziecka oraz zasady zgłaszania nieobecności w danym dniu. Warto zwrócić uwagę na obowiązujący w placówce ramowy rozkład dnia z podziałem na grupy młodsze i starsze.

Krok 5. Zasady odpłatności za przedszkole

Koniecznie należy dokładnie wyjaśnić, z jakich komponentów składa się opłata. Warto wskazać termin płatności oraz poinformować o godzinach i dniach przyjmowania opłat w kasie placówki.

Krok 6. Sposoby i formy współpracy z rodzicami

Należy omówić ogólne zasady współpracy oraz przedstawić wstępny plan i jej zakres . Szczegółowe plany zostaną omówione w każdej z grup. Warto umożliwić rodzicom przedstawienie własnych propozycji współpracy.

Krok 7. Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

Dyrektor musi omówić obowiązujące zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Należy uwzględnić informacje dotyczące odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice.

Krok 8. Zasady organizowania zajęć dodatkowych

Dyrektor powinien zapoznać rodziców z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole w nadchodzącym roku szkolnym oraz przedstawić, kto będzie je organizował.

Krok 9. Zasady powoływania i działania rady rodziców

Warto uświadomić rodziców, że mają nie tylko prawo, ale także obowiązek tworzenia rady rodziców, która będzie reprezentowała ich interesy. Należy omówić sposób wyboru trójek grupowych i członków rady rodziców.

Krok 10. Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola

Warto zobowiązać nauczycieli grupy 3-latków do zorganizowania krótkiej pogadanki na temat tego, jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola.

Elżbieta Bukowiecka-Górny, dyrektor przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37184 )
Array ( [docId] => 37184 )