Podczas zajęć na pływalni uczniów nadzoruje ratownik, instruktor i nauczyciel

Data: 09-10-2013 r.

Odpowiedzialność za uczniów mających zajęcia na pływalni ponoszą - każdy w zakresie swoich obowiązków - ratownik, instruktor i nauczyciel opiekun uczniów. Uczącym się pływać i kąpiącym się powinien być zapewniony stały nadzór ratownika i ustawiczny nadzór opiekuna ze strony szkoły.

Grupowe zajęcia na pływalni szkoła powinna wcześniej zapowiedzieć. Należy uzgodnić z kierownikiem obiektu warunki i sposób korzystania z obiektu. Dotyczy to nie tylko lekcji wychowania fizycznego, ale nawet jednorazowego pobytu uczniów na pływalni.

Zajęcia z uczniami na basenie nadzoruje ratownik

 

Będąc pod opieką szkoły, uczniowie mogą kąpać się i pływać tylko w obrębie pływalni – obiektu przeznaczonego do pływania lub kąpieli. Powinien on mieć co najmniej jedną nieckę basenową z trwałym brzegiem i dnem. Musi być wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. Szkoła, organizując zajęcia na pływalni, powinna uzgodnić z kierownikiem obiektu warunki i sposób korzystania z niej zapewniające bezpieczeństwo uczniom.

Uczącym się pływać i kąpiącym się powinien być zapewniony stały nadzór ratownika. Uczniowie uprawiający ćwiczenia ruchowe w wodzie muszą być pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.

Na pływali stały opieka nauczyciela

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom niezbędny jest także ustawiczny nadzór opiekuna ze strony szkoły. Uczniowie muszą dotrzeć na basen, korzystać z różnych urządzeń, szatni, natrysków, przestrzegać obowiązującego tam regulaminu. Do obowiązków nauczyciela należeć będzie:

  • zapewnienie właściwej opieki w czasie dojazdu na pływalnie i powrotu do szkoły,
  • zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z danego obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania,
  • współpraca z instruktorem i ratownikami,
  • bezzwłoczne informowanie odpowiednich służb o zaistniałym wypadku lub innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29909 )
Array ( [docId] => 29909 )