W czasie rekolekcji dyrektor szkoły zapewnia opiekę nad uczniami

Data: 15-03-2013 r.

Nie wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii w szkole, co oznacza, że nie będą również uczęszczali na rekolekcje. Dyrektor szkoły musi zapewnić opiekę im. Dla nauczycieli oznacza to, że jeżeli chcą mieć w tych dniach wolne, muszą wykorzystać urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z organizującym je kościołem powinien zaplanować pracę szkoły w okresie rekolekcji wielkopostnych w ten sposób, aby uczniowie nieuczęszczający na religię mieli zapewnioną opiekę kadry pedagogicznej. W tym czasie w szkole zwykle nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jednak dla nauczycieli nie oznacza to dni wolnych od pracy. Nie jest to okres w którym realizowany jest przewidziany w ustawie urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Wolne dla nauczycieli – tylko urlop wypoczynkowy nauczyciela

Dyrektor szkoły nie ma prawa zobowiązać kadry dydaktycznej do uczestniczenia w zajęciach realizowanych w pomieszczeniach sakralnych. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku sprawowania opieki nad uczniami. Ustawa o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 4) zobowiązuje ich do zapewnienia uczniom opiekę w szkole oraz poza nią. Dyrektor szkoły, do obowiązków którego należy organizacja zajęć w czasie rekolekcji, może przewidzieć dla nauczycieli zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów niebiorących udziału w rekolekcjach lub sprawowanie opieki w drodze do i z obiektów sakralnych, gdzie odbywają się zajęcia rekolekcyjne.

Kadra dydaktyczna w czasie rekolekcji pozostaje do dyspozycji dyrektora – w tym okresie nie przewiduje się dla nauczycieli wolnego. Jeżeli nie chcą oni świadczyć w tym okresie pracy, muszą wykorzystać urlop wypoczynkowy nauczyciela. Wskazuje na to art. 42 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciel w ramach pensum zobowiązany jest nie tylko do prowadzenia zajęć edukacyjnych, ale również wykonywania innych zadań na rzecz szkoły.

Dyrektor szkoły może sprawdzić, jakie zajęcia realizowali nauczyciele

Dla nauczycieli, którzy w czasie rekolekcji będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówce dyrektor szkoły nie powinien przewidywać szczególnych zajęć (np. udziału w całodziennych szkoleniach). Powinien jednak zobowiązać kadrę do potwierdzenia wykonania określonych zadań w dzienniku zajęć świetlicy czy dzienniku zajęć pozalekcyjnych. Jeżeli dyrektor szkoły odpowiednio wcześniej ustali, ilu uczniów będzie potrzebowało opieki nauczycieli w okresie rekolekcji wielkopostnych, to zorganizowanie im opieki oraz wyznaczenie zadań dla nauczycieli nie będzie problematyczne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 42,
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 4,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30205 )
Array ( [docId] => 30205 )

Array ( [docId] => 30205 )