Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w trakcie czy po realizacji podstawy programowej

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 19-11-2017 r.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być prowadzone w tych placówkach, które mają odpowiednie warunki do prowadzenia takich zajęć, i w których powołano zespół wczesnego wspomagania. W niektórych przedszkolach zajęcia te odbywają się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli posiada ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. Działania w tym zakresie wymagają porozumienia z organem prowadzącym.

Wczesne wspomaganie w innym czasie niż podstawa…

 

Zajęcia wczesnego wspomagania są organizowane na podstawie odrębnych przepisów i są odrębnie finansowane. Z tego powodu zajęcia w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu powinny odbywać się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Należy bowiem pamiętać, że są to zajęcia innego rodzaju niż zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

… inaczej niż pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Natomiast jeśli do przedszkola uczęszcza dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które jest realizowane w innej placówce, to informacje w zawarte w opinii powinny stanowić podstawę do udzielenia dziecku odpowiedniego wsparcia w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wówczas pomocy powinien dziecku udzielać nauczycie logopeda i inni specjaliści zgodnie z potrzebami dziecka. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej może odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40767 )
Array ( [docId] => 40767 )