Zamiast zwolnień papierowych e-zwolnienia

Data: 02-07-2015 r.

Już wkrótce będą obowiązywać e-zwolnienia. Zamiast wypisywania druku lekarz prześle informację do ZUS oraz pracodawcy drogą elektroniczną. Okres przejściowy, w czasie którego będą obowiązywać tradycyjne – papierowe zwolnienia i e-zwolnienia, trwać będzie jednak jeszcze do końca 2017 roku.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa została przyjęta przez Sejm 15 maja 2015 r. Nowe przepisy mają:

  • skrócić czas wystawiania zwolnień lekarskich,

  • znieść obowiązek przekazywania przez pracownika zaświadczenia o niezdolności do pracy do zakładu pracy,

  • przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonej przez ZUS kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich (w praktyce kontrola będzie mogła rozpocząć się natychmiastowo, nawet w przypadku krótszych, kilkudniowych zwolnień, które często nie docierały do ZUS przed upływem okresu w nich wskazanego).

Ustawa przewiduje, że e-zwolnienia będą dostarczane do ZUS oraz płatnika składek bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów. Lekarz uwierzytelni zwolnienie z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Elektroniczne zwolnienie trafi do płatników składek przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS na profilu informacyjnym płatnika składek.

Jeżeli przesłanie dokumentu w drodze elektronicznej nie będzie możliwe (np. z powodu awarii Internetu bądź systemu ePUAP), wówczas lekarz wystawi pacjentowi zwolnienie papierowe w formie wydruku z systemu i dokument elektroniczny prześle na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w późniejszym terminie – do 3 dni roboczych od jego wystawienia, a w ostateczności nie później niż do 3 dni roboczych od dnia ustania przyczyn braku możliwości wysłania zwolnienia. Lekarz będzie obowiązany wystawić zwolnienie w formie wydruku z systemu informatycznego również na żądanie pacjenta.

Zwolnienia papierowe będą nadal wystawiane w przypadku wizyt domowych lub braku dostępu do Internetu. Do końca 2017 roku obok elektronicznych zwolnień nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 2018 roku obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia.

Źródło:

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk sejmowy nr 2832).

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37430 )
Array ( [docId] => 37430 )

Array ( [docId] => 37430 )