Zasady i warunki dowożenia dzieci do przedszkola od 1 września 2017 r.

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 19-04-2017 r.

Zmiany w systemie oświaty dotyczą także przedszkoli. Pojawia się pytanie  - czy zmienią się zasady organizowania dowozów do placówek? Które dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej objęte będą obowiązkiem dowożenia od 1 września 2017 r.?

Od 1 września obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice w przypadku:

  • dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • dzieci 5-letnich,
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy należy zapewnić bezpłatny transport…

Droga dziecka z domu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km (art. 32 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe). Jeżeli droga ta przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 5 ustawy).

… również dzieciom z orzeczeniem

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 5-letnim i 6-letnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 6 ustawy).

Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku (art. 32 ust. 7 ustawy).

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40250 )
Array ( [docId] => 40250 )

Array ( [docId] => 40250 )