Zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego należy zgłosić do OKE

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 14-01-2015 r.

Informację o powołaniu zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów w szkole podstawowej i gimnazjum lub zmianie dyrektora trzeba przesłać do OKE. Zarówno osoba pełniąca obowiązki dyrektora, jak i zastępca szkolnego zespołu egzaminacyjnego powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie.

Za organizację i przebieg sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać swojego zastępcę spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

Do dyrektora OKE należy przekazać zarówno informację o zmianie dyrektora (osobie pełniącej obowiązki dyrektora szkoły), jak i powołaniu zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego, ponieważ osoby te powinny odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36378 )
Array ( [docId] => 36378 )

Array ( [docId] => 36378 )