Zgłoszenia do projektu „Szkoła współpracy“ do 15 września

Autor: Wysocka Marta
Data: 07-09-2013 r.

MEN zachęca do zaangażowania się nowy projekt systemowy „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły“. Każdy dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola może zgłosić chęć udziału w projekcie do 15 września.

Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w organizację życia szkoły. Dyrektor szkoły bądź dyrektor przedszkola ma szansę na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dotyczących wzmacniania współpracy szkoły i rodziców, co jest ważne nie tylko dla dyrektora, ale również dla nauczycieli odpowiedzialnych za zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców

 

Uczestnicy projektu będą brali udział w cyklu szkoleń i warsztatów. Dyrektor szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów podniosą kompetencje w zakresie zdolności do podejmowania i podtrzymywania efektywnej współpracy. Ponadto dla nauczycieli przewidziane jest także uzyskanie indywidualnej opinii ekspertów, którzy udzielą wskazówek, jak w danej szkole stworzyć skuteczny system współpracy z uczniami i ich rodzicami.

Istotne znaczenie ma zaangażowanie w realizację projektu rodziców i samych uczniów, którzy dowiedzą się, w jaki sposób usprawnić działania samorządu uczniowskiego i co zrobić, aby budować pozytywne relacje z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Ponadto rodzice odbędą szkolenia poświęcone uprawnieniom rad rodziców, ich praw w szkole czy wskazówek z zakresu aktywnego włączania się w budowanie społeczności szkolnej we współpracy z dyrekcją.

Spotkania skierowane do otoczenia szkoły

W ramach projektu przewidziano również spotkania, w których będą uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Dowiedzą się oni, jak wspierać działania placówek, aby dyrektor szkoły czy dyrektor przedszkola mogli wraz z nauczycielami wzmacniać kapitał ludzki, jaki stanowią uczniowie.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie są przyjmowane do 15 września 2013 roku. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej MEN.

Źródło: Komunikat MEN

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30305 )
Array ( [docId] => 30305 )

Array ( [docId] => 30305 )