Zmiana ustalonych dni wolnych od zajęć w szkole

Data: 25-04-2013 r.

W ciągu roku szkolnego nie ma możliwości dodania dni wolnych od zajęć po 30 września. O ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych dyrektor szkoły lub placówki informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do dnia 30 września.

Zapis w rozporządzeniu dotyczący zasad ustalania dni wolnych od zajęć ma stwarzać warunki do efektywnego, planowego i przejrzystego działania szkoły.

Ogłoszenie terminów dni wolnych od zajęć do 30 września

Aby nie zaskakiwać rodziców ani uczniów, dyrektor ma obowiązek ogłosić harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć do 30 września każdego roku szkolnego.

Można ustalić dodatkowy dzień wolny od zajęć, ale trzeba będzie go odpracować

Jeżeli zaistniały nowe okoliczności, nowe potrzeby, szczególne i nieprzewidziane sytuacje wymagające dodatkowego dnia wolnego, to na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia dyrektor ma możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć (niezależnie od dni wolnych, o których mówi § 5 ust. 2 rozporządzenia, czyli tych podawanych do wiadomości do 30 września).

Niezrealizowane zajęcia przypadające w te dni muszą jednak zostać odpracowane, na przykład w sobotę. W tej sprawie dyrektor musi zasięgnąć opinii rady szkoły (placówki), a jeśli nie powołano rady szkoły, to opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz uzyskać zgodę organu prowadzącego.

Podstawa prawna:

  • §5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.).

Wanda Pakulniewicz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30239 )
Array ( [docId] => 30239 )

Array ( [docId] => 30239 )