Świetlica dla uczniów wymagających dodatkowej opieki

Data: 08-08-2013 r.

Przebywającym w świetlicy należy zapewnić bezpieczne warunki, a zajęcia świetlicowe powinny rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów. Szkolna świetlica oprócz tego, że musi spełniać wiele funkcji musi zostać zorganizowana i działać zgodnie z prawem.

Szkoła wykonuje działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Zanim szkoła zdecyduje, w jakim zakresie należy podjąć działania opiekuńcze, trzeba rozpoznać rzeczywiste potrzeby uczniów. Dużą rolę w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów i podjęciu działań na rzecz zorganizowania im opieki i pomocy może odegrać wychowawca klasy, ponieważ:
 • zna uczniów, ich potrzeby, trudności, problemy,
 • zna ich środowisko domowe, ma dobre rozeznanie sytuacji materialnej i życiowej uczniów,
 • wie jakie otrzymują oceny, jakie mają trudności w nauce, zainteresowania,
 • nawiązuje z uczniami bliskie kontakty, zdobywa ich zaufanie i sympatię,
 • omawia z uczniami ważne dla nich sprawy, interesuje się ich problemami, dyskutuje, wyciąga wnioski.
Zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy stanowi realizację statutowych zadań szkoły.

Szkoła organizuje dla uczniów świetlicę, jeżeli z rozpoznania potrzeb uczniów wynika, że są wśród nich tacy, którzy:

 • muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:
  • czas pracy lub niewydolność wychowawczą ich rodziców (prawnych opiekunów),
  • organizację dojazdu do szkoły (oczekiwanie na przyjazd autobusu odwożącego uczniów do domu po zakończonych zajęciach),
  • inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole
 • czekają na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia w ramach udzielanej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • mają po lekcjach inne zajęcia, np. zebranie samorządu uczniowskiego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29896 )
Array ( [docId] => 29896 )

Array ( [docId] => 29896 )