Asystenci zatrudnieni od września 2014 roku bez prawa do trzynastki

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 14-01-2015 r.

Od 1 września 2014 r. szkoły mogą zatrudniać asystenta nauczyciela. Asystent nie jest jednak nauczycielem, a zatem nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach ogólnych, przewidzianych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Asystent nauczyciela musi co prawda posiadać kwalifikacje takie jak nauczyciel, jednak nie jest zatrudniany na podstawie Karty Nauczyciela i nie posiada wynikających z niej przywilejów. W praktyce nie obejmuje go zatem przepis tej ustawy, który zwalnia z konieczności przepracowania do trzynastki min. 6 miesięcy w związku z zatrudnieniem zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Asystent ma prawo do trzynastki jako pracownik jednostki budżetowej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje mu jako pracownikowi jednostki sfery budżetowej (art. 1 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, asystent nauczyciela musi jednak przepracować w szkole co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

W roku szkolnym 2014/2015 asystent nie otrzyma trzynastki

W związku z tym asystent nauczyciela zatrudniony w 2014 r. nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego, gdyż okres jego zatrudnienia to nie więcej niż 4 miesiące (1 września–31 grudnia 2014 r.), chyba że w 2014 r. już pracował w danej szkole na innym stanowisku.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36379 )
Array ( [docId] => 36379 )