Trzynastki dla nauczycieli – podstawa obliczenia

Kategoria: Płace i finanse
Data: 28-12-2014 r.

Trzynastki dla nauczycieli należy wypłacić do końca marca. Obliczając wysokość dodatkowego wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględnia się wszystkich świadczeń – dyrektor szkoły nie uwzględni m.in. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Trzynaste wynagrodzenie dla nauczycieli to dodatkowe wynagrodzenie przewidziane dla pracowników sfery budżetowej. Przysługuje ona na podstawie regulacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Podstawa obliczania trzynastek dla nauczycieli

Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela nie jest obliczane z uwzględnieniem wszystkich świadczeń wypłacanych w minionym roku. Dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględniania przy wyliczeniach następujących elementów wynagrodzenia dla nauczycieli:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki dla nauczycieli (motywacyjny, funkcyjny, za wysługę lat, dodatek za uciążliwość pracy – na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela)
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane w dni wolne od pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenie za pracę w święta,
 • wynagrodzenie za pracę w dni wolne od pracy,
 • wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie nauczyciela za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.

Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane przy obliczaniu wysokości trzynastek

Obliczając wysokość trzynastki dla nauczycieli dyrektor szkoły nie będzie uwzględniał takich składników, jak:

 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy,
 • wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju w pracy,
 • wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy za wyjątkiem, gdy był to urlop wypoczynkowy nauczyciela,
 • wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy wynikającej z choroby albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Wymienione powyżej składniki nie są także uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia nauczyciela za urlop wypoczynkowy. Dyrektor szkoły wyliczając wysokość trzynastki dla nauczycieli stosuje kryteria stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia nauczyciela za urlop wypoczynkowy (art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36289 )
Array ( [docId] => 36289 )