Trzynastki dla nauczycieli – podstawa obliczenia

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-01-2014 r.

Trzynastki dla nauczycieli powinny być wypłacone do końca marca. Już dzisiaj można obliczyć wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponieważ pod uwagę bierze się wynagrodzenie nauczyciela za 2013 rok. Przy obliczaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli nie uwzględnia się wszystkich otrzymywanych przez nich świadczeń.

Trzynastka dla nauczycieli to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej, przysługujące na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku. Wysokość w jakiej wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela jest uzależniona od sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego. Istotne dla nauczycieli jest to, że dyrektor szkoły obliczając trzynastkę nie będzie uwzględniał wszystkich wypłacanych świadczeń.

Podstawa do obliczenia trzynastki dla nauczycieli

Dyrektor szkoły obliczając trzynastki dla nauczycieli nie uwzględnia wszystkich wypłacanych im świadczeń. Dyrektor szkoły bierze pod uwagę wynagrodzenie nauczyciela wynikające z:

 • wynagrodzenia zasadniczego,

 • dodatków (za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy),

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

 • wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dni wolne od pracy,

 • wynagrodzenie za pracę w święta,

 • dodatek za uciążliwość pracy (na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela)

 • jednorazowy dodatek uzupełniający (wypłacany w oparciu o art. 30a ust. 3 Karta Nauczyciela),

 • wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy,

 • wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.

Do obliczenia podstawy dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla nauczycieli nie bierze się natomiast pod uwagę:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy,

 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przestoju w pracy,

 • wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy za wyjątkiem, gdy był to urlop wypoczynkowy nauczyciela,

 • wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy wynikającej z choroby albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Powyższe wskazuje, że dyrektor szkoły obliczając wysokość w jakiej wypłacone będzie dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczyciela uwzględnia te same składniki, które bierze się pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33455 )
Array ( [docId] => 33455 )

Array ( [docId] => 33455 )