Całoroczny urlop zdrowotny nauczyciela pozbawia prawa do trzynastki

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-01-2015 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie jest przewidziane dla nauczycieli, którzy przez cały rok przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nauczyciela to okres, w którym nie wykonuje się pracy, zatem nie istnieją przesłanki, aby wypłacić trzynaste wynagrodzenie nauczyciela.

Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela jest wypłacane po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy nauczyciel przez część roku przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego (art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Jeżeli jednak urlop zdrowotny nauczyciela trwał cały rok kalendarzowy, wynagrodzenie to nie zostanie wypłacone.

Całoroczny urlop zdrowotny nauczyciela pozbawia prawa do trzynastki

Nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym otrzymuje w czasie jego trwania comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych (art. 73 ust. 5 Karta Nauczyciela). Należy jednak zaznaczyć, że urlop zdrowotny nauczyciela nie jest czasem, w którym wykonuje on pracę, dlatego nie spełnia warunków wskazanych w art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Urlop zdrowotny nauczyciela to okres, w którym Karta Nauczyciela przewiduje zakaz wykonywania pracy zarobkowej dla nauczycieli (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela, który nie przepracował roku

Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli, którzy z uwagi na korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie przepracowali pełnego roku zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. W takim przypadku nie stawia się warunku, aby nauczyciel przepracował co najmniej sześć miesięcy (art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Oznacza to, że jeżeli nauczyciel w roku, w którym korzystał z urlopu zdrowotnego nauczyciela, pracował w szkole, to jego dodatkowe wynagrodzenie będzie proporcjonalne do tego okresu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36396 )
Array ( [docId] => 36396 )

Array ( [docId] => 36396 )