Definitywny koniec z nauczycielskim dodatkiem mieszkaniowym

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 16-12-2017 r.

Nauczyciele stracą prawo do dodatku mieszkaniowego z końcem roku 2017. Wielu dyrektorów zastanawia się, czy w tym zakresie obowiązują regulacje przejściowe pozwalające nadal pobierać dodatek niektórym nauczycielom. Sprawdź, czy faktycznie przewidziano takie rozwiązania.

W nowelizacji Karty Nauczyciela zawartej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych przewidziano wprawdzie rozwiązanie przejściowe, zgodnie z którym nauczyciel będący emerytem, rencistą lub pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do dnia 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4, art. 56 lub art. 60 Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane (art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Niemniej jednak dotyczy ono wyłącznie praw do:

  • lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła,
  • działki gruntu szkolnego,
  • mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.

Tylko w takim zakresie przewidziano tzw. ochronę praw nabytych.

Oznacza to, że nauczyciele z dniem 1 stycznia 2018 r. bezpowrotnie stracą prawo do dodatku mieszkaniowego.

Nie trzeba wypowiadać warunków pracy

Jak już wskazano, dodatek mieszkaniowy nie jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela (art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela). Pozbawienie nauczyciela prawa do tego dodatku nie wymaga więc dokonania wypowiedzenia warunków płacy nauczyciela. W istocie dyrektor nie musi nawet informować nauczyciela o pozbawieniu go dodatku, gdyż zmiana w tym zakresie następuje z mocy samego prawa.

Z drugiej strony, zważając na obowiązujące w szkole zasady współżycia społecznego, warto jest poinformować nauczycieli o zmianie, niekoniecznie poprzez wręczenie pisma każdemu z nauczycieli, ale choćby w informacji na tablicy ogłoszeń.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. należy zaprzestać wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli. Dyrektor nie musi ich informować o tym fakcie.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40812 )
Array ( [docId] => 40812 )