Jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego w przypadku nieprzepracowania całego roku

Kategoria: Płace i finanse
Data: 02-08-2016 r.

Wysokość wynagrodzenia urlopowego ustalana jest  proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Najwięcej trudności sprawia obliczenie wysokości świadczenia dla nauczycieli przedszkoli, którzy nie przepracowali 12 miesięcy w pełnym wymiarze – istnieje kilka metod postępowania.

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2015/2016 w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS tj.  1.093,93 zł. Nauczyciele, którzy nie byli zatrudnieni przez cały rok szkolny lub korzystali  z urlopu bezpłatnego, otrzymają świadczenie w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

Procedura ustalania wysokości świadczenia urlopowego

 

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli należy ustalić w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu w ciągu roku szkolnego. Warto skorzystać z procedury ustalania wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli za rok szkolny 2015/2016.

KROK 1

Sprawdzenie, jaki był okres i wymiar zatrudnienia nauczyciela w roku 2015/2916. Należy uwzględnić wszelkie zmiany wymiaru etatu, które następowały w trakcie zatrudnienia w danym roku szkolnym.

  • Nieobecności w pracy nie wpływają na prawo do świadczenia urlopowego.  Nauczyciel nie zachowuje jednak prawa do tego świadczenia za okres korzystania z urlopu bezpłatnego.
  • Wysokość świadczenia urlopowego należy ustalić uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności, w tym zatrudnienie w trakcie miesiąca oraz zmiany wymiaru etatu.

KROK 2

Jeżeli nauczyciel przepracował cały rok szkolny w pełnym wymiarze godzin - otrzymuje świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł. Jeżeli przepracował część roku szkolnego lub był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – należy przejść do kroku 3.

KROK 3

Ustalenie wysokości świadczenia urlopowego w proporcji do okresu zatrudnienia lub wymiaru etatu.

  • Jeżeli nauczyciel był zatrudniony przez cały rok szkolny w niepełnym wymiarze czasu pracy - otrzymuje świadczenie urlopowe obliczane wg wzoru: 1.093,93 zł x wymiar etatu.
  • Jeżeli nauczyciel był zatrudniony przez część roku szkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy - otrzymuje świadczenie urlopowe obliczone wg wzoru: 91,16 zł x liczba przepracowanych miesięcy.
  • Jeżeli nauczyciel był zatrudniony przez część roku szkolnego w niepełnym wymiarze czasu pracy- otrzymuje świadczenie urlopowe obliczone wg wzoru: 91,16 zł x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu.

Jeżeli stosunek pracy został nawiązany lub rozwiązany w trakcie miesiąca lub nauczyciel korzystał przez część miesiąca z urlopu bezpłatnego,  należy przejść do kroku 4.

KROK 4

W przypadku, gdy nauczyciel nie przepracował w pełni  któregoś miesiąca w danym roku szkolnym, świadczenie urlopowe za ten miesiąc należy ustalić w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Wysokość świadczenia urlopowego za miesiąc, którego nauczyciel nie przepracował w całości należy ustalić wg wzoru:

  • dla pełnego wymiaru etatu:  91,16 zł : liczba dni danego miesiąca x liczba dni przepracowanych w danym miesiącu.
  • dla niepełnego wymiaru etatu:  91,16 zł : liczba dni danego miesiąca x liczba dni przepracowanych w danym miesiącu x wymiar etatu.

Wzory obliczeń świadczenia urlopowego

Przepisy nie precyzują jak ustalić wysokość świadczenia urlopowego w przypadku nawiązania lub zakończenia stosunku pracy w trakcie miesiąca lub korzystania przez część miesiąca z urlopu bezpłatnego. Najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie wysokości świadczenia także proporcjonalnie do przepracowanej części danego miesiąca. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia można wykorzystać gotowe wzory.

SYTUACJA NAUCZYCIELA

WZÓR OBLICZEŃ

nauczyciel był zatrudniony przez cały rok szkolny w niepełnym wymiarze czasu pracy

1.093,93 zł x wymiar etatu

nauczyciel był zatrudniony przez część roku szkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy

91,16 zł x liczba przepracowanych miesięcy

nauczyciel był zatrudniony przez część roku szkolnego w niepełnym wymiarze czasu pracy

91,16 zł x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu

nauczyciel nie przepracował w całości danego miesiąca, a był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

91,16 zł : liczba dni danego miesiąca x liczba dni przepracowanych w danym miesiącu

nauczyciel nie przepracował w całości danego miesiąca, a był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

91,16 zł : liczba dni danego miesiąca x liczba dni przepracowanych w danym miesiącu x wymiar etatu

 Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39305 )
Array ( [docId] => 39305 )