Kilometrówkę ustala dyrektor szkoły

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 07-11-2014 r.

Ustalenie stawek za 1 km podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy w przypadku samorządowych jednostek budżetowych następuje w drodze zarządzenia pracodawcy tj. dyrektora szkoły. Stawka może być ustalona w wysokości niższej niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Na wniosek pracownika w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. Wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:
  2. pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  3. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
  4. dla motocykla - 0,2302 zł,
  5. dla motoroweru - 0,1382 zł.

Stawki te są więc określone w wysokości maksymalnej. Pracodawca może ustalić niższe stawki za 1 km podróży służbowej realizowanej samochodem prywatnym.

Ustalenie tych stawek w przypadku samorządowych jednostek budżetowych następuje w drodze zarządzenia pracodawcy. W zarządzeniu tym należy wskazać stawki kilometrowe za używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy w podróżach służbowych.

Pozostałe koszty związane z podróżą służbową i diety muszą być wypłacane w wysokościach wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35987 )
Array ( [docId] => 35987 )