Wynagrodzenie nauczyciela przywróconego do pracy

Kategoria: Płace i finanse
Data: 21-10-2014 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek dopuszczenia do pracy nauczyciela, który po otrzymaniu wypowiedzenia został przywrócony wyrokiem sądu. W takiej sytuacji dla nauczycieli przewidziana jest wypłata wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Wynagrodzenie nauczyciela nie zawsze będzie sumą wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy.

Dyrektor szkoły, który rozwiązał stosunek pracy z nauczycielem objętym szczególną ochroną stosunku pracy musi liczyć się z tym, że w przypadku sądowego przywrócenia do pracy wynagrodzenie nauczyciela będzie równało się wynagrodzeniu za cały okres pozostawania bez pracy. Takie regulacje są przewidziane dla nauczycieli  wieku przedemerytalnym oraz dla nauczycielek w ciąży  lub korzystających z urlopu macierzyńskiego. Oprócz tego szczególna ochrona jest przewidziana dla nauczycieli – ojców w okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego (art. 47 Kodeks pracy)

Wynagrodzenie nauczyciela uzależnione od okresu wypowiedzenia

 

Dla nauczycieli, z którymi dyrektor szkoły rozwiązał stosunek pracy z naruszeniem prawa, ale nieobjętych szczególną ochroną, przewidziana jest wypłata wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej  wynagrodzenia za 2 miesiące – jeżeli okres wypowiedzenia tego nauczyciela wynosił mniej niż 3 miesiące. Wynagrodzenie nauczyciela, którego okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące wynosi nie więcej niż za 1 miesiąc (art. 47 Kodeks pracy)

Wynagrodzenie dla nauczycieli obliczane jak ekwiwalent za urlop

Wynagrodzenie nauczyciela przywróconego do pracy wyrokiem sądu jest obliczane według  zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli (§ 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy). Dyrektor szkoły nie może zastosować w takim przypadku jakichkolwiek innych regulacji.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35909 )
Array ( [docId] => 35909 )