Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo ma prawo do odprawy emerytalnej

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 16-10-2014 r.

Nauczyciel zatrudniony w ramach umowy na zastępstwo może ją rozwiązać w związku z przejściem na emeryturę w każdym momencie. Jeżeli nauczyciel nie otrzymał od innego pracodawcy odprawy emerytalnej, to w razie rozwiązania umowy przysługuje mu również to świadczenie.

Kiedy nauczyciel jest zatrudniony w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela, może rozwiązać umowę o pracę albo na mocy porozumienia stron, albo w drodze wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi tylko 3 dni robocze.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej jego podstawowym miejscem pracy. By nauczycielowi przysługiwała odprawa, musi mieć przepracowane w szkole co najmniej 20 lat. Warunkiem otrzymania odprawy jest rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Gdyby jednak szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo była jego dodatkowym zatrudnieniem, to odprawę emerytalną zobowiązana byłaby wypłacić tylko szkoła będąca podstawowym miejscem zatrudnienia. Jeżeli jednak nauczyciel nie jest zatrudniony w innej szkole, to także przy rozwiązaniu umowy na zastępstwo szkoła obowiązana jest mu wypłacić odprawę emerytalną.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35880 )
Array ( [docId] => 35880 )