Wynagrodzenie asystenta nauczyciela ustala dyrektor szkoły

Kategoria: Płace i finanse
Data: 09-10-2014 r.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wysokość wynagrodzenia asystentów dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły. Asystent nie jest pracownikiem samorządowym, dlatego kwestie związane z wynagradzaniem go nie są regulowane  przepisami w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Od 1 września 2014 r. dyrektor szkoły może zatrudniać asystentów dla nauczycieli klas I-III lub dla wychowawców świetlic szkolnych (art. 7 ust. 1e ustawa o systemie oświaty). Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że asystenci są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, a ich wynagrodzenie nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego dla nauczycieli posiadających stopień nauczyciela dyplomowanego (art. 7 ust. 1f ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że w stosunku do asystentów nie stosuje się przepisów Karty Nauczyciela. Należy jednak zaznaczyć, że nie są oni również pracownikami samorządowymi.

Wysokość wynagrodzenia asystentów ustala dyrektor szkoły

Przepisy prawa nie dają podstaw do tego, aby wysokość wynagrodzenia asystentów dla nauczycieli ustalać w oparciu o regulacje stosowane w odniesieniu do pracowników samorządowych. Takie stanowisko nie jest wymienione w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia asystentów ustala dyrektor szkoły, który  ma jednak obowiązek stosowania ograniczenia, na które wskazuje ustawa o systemie oświaty.

Wynagrodzenie nie wyższe niż dla nauczycieli dyplomowanych

Dyrektor szkoły nie może przewidzieć dla asystentów wynagrodzenia, którego wysokość będzie wyższa niż dla nauczycieli posiadających stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku z tym, że prawo oświatowe nie przewiduje kryteriów ustalania wysokości tego wynagrodzenia, dyrektor szkoły powinien odwoływać się do obiektywnych czynników takich jak np. doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, które mogą być wykorzystywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z pomocą asystenta.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35853 )
Array ( [docId] => 35853 )

Array ( [docId] => 35853 )